faq: kestava kehitys


Asettaako Gina Tricot alihankkijoilleen vaatimuksia kemikaalien käytön suhteen?
Kyllä. Gina Tricot’lla on luettelo kemikaaleista, joiden käyttöä on rajoitettu tai jotka on kokonaan kielletty tuotteidemme valmistuksessa. Lista sisältyy General Agreement -yleissopimukseen, jonka kaikki alihankkijat allekirjoittavat ennen kuin tuotannon saa aloittaa.

Testataanko Gina Tricot’n tuotteiden kemikaalisisältöä?
Kyllä. Gina Tricot ja alihankkijat testaavat uusien alihankkijoiden valmistamat ja uusista materiaaleista valmistetut tuotteet sekä kohonneen riskin tuotteet säännöllisesti. Teemme myös satunnaisia pistokokeita pääkonttoristamme käsin

Asettaako Gina Tricot alihankkijoilleen vaatimuksia tuotteiden laadun suhteen?
Kyllä. Gina Tricot on luettelo laatuvaatimuksista, jotka kaikkien tuotteiden on täytettävä. Luettelo sisältyy General Agreement -yleissopimukseen, jonka kaikki alihankkijat allekirjoittavat ennen tuotannon aloittamista. Alihankkijat testaavat tuotteiden laatua säännöllisesti, ja me pääkonttorissa suoritamme toistuvia testejä.

Testaako Gina Tricot tuotteitaan selvittääkseen tuotteiden laatua?
Kyllä. Gina Tricot tekee tuotteille säännöllisiä testejä pitääkseen laadun mahdollisimman tasaisena.

Asettaako Gina Tricot vaatimuksia korujen nikkelittömyydelle?
Ei. Tuotteet ja vaatteissa käytetyt yksityiskohdat eivät yleisesti ottaen ole nikkelittömiä. Noudatamme EU:n lainsäädäntöä ja raja-arvoja, joiden tarkoituksena on varmistaa, että tuotteet eivät aiheuta käyttäjilleen allergiaa. Näiden määräysten mukaan tuotteissa sallitaan tietty määrä vapaata nikkeliä. Tämä nikkelipitoisuus mainitaan Gina Tricot’n kemikaaliluettelossa, jossa mainitaan kemikaalit, joiden käyttö on rajoitettu tai kielletty tuotteidemme valmistuksessa. Korutoimittajamme noudattavat kemikaaliluetteloa.

Onko Gina Tricot ottanut kantaa hiekkapuhalluksen käyttöön farkkujen valmistuksessa?
On, Gina Tricot ei hyväksy hiekkapuhallusta tuotteidemme tuotannossa työskentelevien ihmisten terveyden ja turvallisuuden vuoksi.

Mikä on Gina Tricot’n kanta mulesingiin?
Käytämme yksinomaan sertifioitua, mulesing-vapaata villaa.

Julkaiseeko Gina Tricot kestävän kehityksen selvitystä?
Keväällä 2013 julkaisimme ensimmäisen kestävän kehityksen selvityksen vuodelle 2012 ja keväällä 2014 on vuorossa seuranta. Kestävän kehityksen selvitys on luettavissa The Good Project -osiossa.

Mikä on Gina Tricot’n kanta mulesingiin?
Emme käytä ylipäänsä merinovillaa, koska haluamme pysyä erossa sekä mulesingista että tavasta, jolla lampaita usein kuljetetaan.

Voinko luottaa siihen, että Gina Tricot’n tuotteissa käytetään vain tekoturkista?
Kyllä. Gina Tricot käyttää tuotteissaan ainoastaan synteettistä tekoturkista.

Käyttääkö Gina Tricot untuvaa ja höyheniä tuotteissaan?
Gina Tricot käyttää ainoastaan lihantuotantoon kasvatettujen (kuolleiden) lintujen untuvaa ja höyheniä. Emme salli untuvan ja höyhenten keräämistä eläviltä linnuilta. Käytämme ainoastaan yhtä untuva- ja höyhentuotteiden toimittajaa, joka on RDS-sertifioitu

Millaista nahkaa tuotteissanne käytetään?
Käytämme tuotteissamme ainoastaan lihantuotantoon kasvatettujen (kuolleiden) eläinten nahkaa. Olemme valinneet muutamia nahkatehtaita ja toimittajia yhteistyökumppaneiksemme, ja ainoastaan nämä saavat valmistaa Gina Tricot’lle aidosta nahasta valmistettuja tuotteita.

Onko Gina Tricot’n tuotteita testattu eläimillä?
Gina Tricot ei salli eläinkokeiden tekemistä kosmetiikkatuotteissaan.

Asettaako Gina Tricot vaatimuksia parabeenien käytön suhteen?
Gina Tricot ei hyväksy parabeenien käyttöä meikkituotteissa. Parabeenit mainitaan Gina Tricot’n kemikaaliluettelossa, jota kosmetiikantoimittajamme noudattavat.

Käyttääkö Gina Tricot ympäristöystävällisiä materiaaleja?
Kyllä. Gina Tricot’n käyttämiä materiaaleja ovat luomupuuvilla, Better Cotton, Lenzing Viscose, Tencel®, Promodal®, Proviscose® ja kierrätetty polyesteri. Näistä materiaaleista valmistetuissa tuotteissa on usein etiketti, jotta löydät kestävän kehityksen mukaiset tuotteet helpommin myymälöistämme.

Onko mahdollista nähdä, missä Gina Tricot’n tuotteet on valmistettu?
Alkuperämaa on merkitty kaikkiin tuotteisiin, joissa on hoito-ohje.

Onko Gina Tricot’lla toimintaohjeet?
Kyllä. Toimintaohjeillamme on perustavanlaatuinen merkitys työllemme kaikkien vastuullisuusasioiden parissa. Toimintaohjeissamme käymme läpi ne palkkaa, työaikaa, terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset, joita alihankkijoidemme on noudatettava. Vaatimukset perustuvat kansainväliseen työoikeuslainsäädäntöön (ILO) ja ovat käytössä kaikissa BSCI:n jäsenyrityksissä.

Miten Gina Tricot valvoo toimintaohjeidensa noudattamista?BSCI:n jäsenenä Gina Tricot saa käyttöönsä muun muassa välineen hankkijoidensa seuraamiseen. Lisäksi teemme säännöllisiä käyntejä alihankkijoidemme luo.

Mikä on BSCI?
Business Social Compliance Initiative on järjestö, joka työskentelee hankkijamaiden työolojen parantamiseksi. Olemalla BSCI:n jäsen saamme käyttöömme välineitä tavarantoimittajiemme seurantaan ja koulutukseen.

Käytetäänkö tehtaissa, joissa teillä on tuotantoa, lapsityövoimaa?
Gina Tricot ei hyväksy lapsityövoiman käyttöä, mutta olemme tietoisia vaikeudesta valvoa koko tuotantoketjua. Toimintaohjeiden säännöt on tarkoitettu suojelemaan lapsia taloudelliselta hyväksikäytöltä ja työltä, joka saattaa olla heille vaarallista, vaikuttaa heidän koulunkäyntiinsä ja olla haitallista heidän terveydelleen ja kehitykselleen. Lapsityövoimaa esiintyy valitettavasti edelleen, koska olemassa olevia lakeja ei noudateta kunnolla ja koska monien maiden yhteiskunnalliset ja poliittiset järjestelmät ovat heikkoja. Jos kävisi ilmi, että jossakin tehtaassamme työskentelee alle 15-vuotias henkilö, BSCI:llä on suunnitelma tilanteen hoitamiseksi tavalla, joka auttaa lasta.

Missä myymänne vaatteet tuotetaan?
Suurin osa tuotannosta tapahtuu Turkissa. Seuraavaksi suurimmat tuottajamaat ovat Kiina, Bangladesh, Pakistan ja Intia. Meillä on hieman tuotantoa myös joissakin Euroopan maissa.

Gina Tricot ei omista tehtaita. Miten voitte olla varmoja, että tarkastuksia tehdään ja noudatetaan?
Käytämme työssämme muun muassa BSCI:n tarjoamia välineitä, tarkastuksia, koulutusta ja kokemuksenvaihtoa. BSCI on liiketoimintalähtöinen aloite yrityksille, jotka ovat päättäneet parantaa maailmanlaajuisten alihankkijaketjujen työoloja. Seuranta perustuu BSCI:n toimintaohjeisiin, jotka ovat pohjana myös alihankkijoidemme kanssa laatimillemme sopimuksille.

Ilmoitetaanko käynneistä tehtaille etukäteen vai ei?
Yksi merkittävä edellytys työolojen pitkän tähtäimen parannuksille on alihankkijoiden ja asiakkaan välinen luottamus. Ilmoitamme alihankkijoillemme etukäteen omista käynneistämme osittain siksi, että haluamme rakentaa välillemme luottamusta ja osittain varmistaaksemme, että ne henkilöt, jotka haluamme tavata, todella ovat paikalla. Myös tarkastuksista ilmoitetaan etukäteen samasta syystä kuin edellä sekä siksi, että alihankkijan on vastattava laajaan, yli 400 kysymystä sisältävään tarkastuskyselyyn. Monissa kysymyksissä vaaditaan tausta-asiakirjoja, ja käynneistä ilmoittaminen on välttämätöntä sen varmistamiseksi, että kaikki asiakirjat ovat käytettävissä. Käyntejä tehdään myös ennalta ilmoittamatta, varsinkin jos epäillään epäkohtia.

Kaikki tuotantonne tapahtuu alhaisen palkkatason maissa. Miten varmistatte, että vaatteidenne tuottajilla on oikeudenmukaiset olot?
Tavoitteenamme on saavuttaa yhdessä alihankkijan kanssa turvallinen ja hyvä työympäristö tuotteitamme valmistaville ihmisille. Keskinäinen vuoropuhelu ja alihankkijoiden kehittyminen ovat tämän tavoitteen saavuttamisessa avainsanoja. Emme omista tehtaita, joissa vaatteemme tuotetaan, joten läheinen yhteistyö alihankkijoidemme kanssa on edellytyksenä sille, että vaatteemme ja asusteemme yltävät muotoilulle ja laadulle asettamiimme vaatimuksiin. Lisäksi tehtaiden on täytettävä toimintaohjeidemme vaatimukset. Voidaksemme seurata työtä alihankkijoidemme luona olemme keväästä 2008 lähtien olleet mukana BSCI:ssä. Teemme säännöllisiä käyntejä tehtaisiin tuotekehittelyn yhteydessä sekä tiedottaaksemme ja suorittaaksemme toimintaohjeiden noudattamista koskevia tarkastuksia. Se on aikaa vievää työtä ja jatkuva prosessi.

Miten valvotte tehtaidenne turvallisuutta?
Työpaikan turvallisuus ja terveellisyys on yksi toimintaohjeidemme yhdestätoista alueesta, joita tarkastuksissa aina seurataan. Niissä tarkastetaan muun muassa turvavarusteet, paloturva sekä wc:iden ja puhtaan veden saatavuus.

Ovatko ammattiliitot sallittuja tehtaissanne?
Toimintaohjeisiimme sisältyy yhdistymisvapaus ja oikeus yhteisneuvotteluihin. Emme voi toteuttaa ammattiyhdistyksellisiä toimenpiteitä, mutta voimme vaatia, että liittoon liittyminen hyväksytään.

Miksi ette maksa tehdastyöläisille minimipalkkoja, jotka riittävät elämiseen?
Gina Tricot ei itse omista omia tehtaita, vaan ostaa tuotteita monilta eri valmistajilta. Käsityksemme mukaan palkoista on parasta päättää kyseisissä maissa työnantajan ja työntekijän välillä kansallisen lainsäädännön tuella. Toimintaohjeissa asetetaan vaatimus siitä, että alihankkijoiden on maksettava vähintään lainmukainen minimipalkka. Nykyään ei ole olemassa kullekin maalle tai alueelle määriteltyä ”elämispalkkaa”, vaan laskutapoja on monia. Tapauksissa, joissa minimipalkka on liian pieni, paikallisen hallituksen on mielestämme tarkistettava sitä säännöllisesti, jotta se kuvastaisi yhteiskunnan muita nousevia kustannuksia.

Valmistatte paljon vaatteita. Mikä on vastuunne niiden käsittelystä käytön jälkeen?
Jätteen vähentäminen on tärkeä osa kestävän kehityksen työtä. Annamme kaikille mahdollisuuden jättää käytetyt vaatteet myymälöihimme Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa ja Saksassa. Kierrätyskumppanimme Human Bridge huolehtii näistä vaatteista yhdessä hollantilaisen kumppaninsa kanssa, sillä Hollannissa on kapasiteettia suurimuotoiselle tekstiilikierrätykselle. Vaatteet, jotka jäävät myymälässä yli, lahjoitamme Human Bridge -järjestölle tai Norjassa Fretexille. Oppiaksemme lisää kierrätyksestä, teemme yhteistyötä alan verkoston kanssa ja käymme jatkuvasti dialogia asianosaisten kanssa.

Pääkonttorinne on niin kutsuttu Green Building, mitä se tarkoittaa?
Konttorimme Boråsissa on rakennettu siten, että se kuluttaa vähintään 25 % vähemmän energiaa kuin normaalit ruotsalaiset rakennusnormit edellyttävät. Energiansäästötoimet ja mitatut tulokset tarkastaa Sweden Green Building Council.

Julkaiseeko Gina Tricot kestävän kehityksen selvitystä?
Keväällä 2013 julkaisimme ensimmäisen kestävän kehityksen selvityksen ja sen jälkeen julkaisemme sen vuosittain. Kestävän kehityksen selvitys on luettavissa The Good Project -osiossa.

Teillä on hanke Bangladeshissa. Millaista yhteistyö UNICEFin ja Gina Tricot’n välillä on?
Gina Tricot’n ja UNICEFin välinen yhteistyö kestää 6 vuotta, käsittää 150 esikoulun rakentamisen ja antaa yli 22 000 lapselle paremmat mahdollisuudet selviytyä koulunkäynnistä jatkossa. Esikoulut sijaitsevat Bangladeshin pääkaupungin Dhakan slummialueilla, ja niissä käyvät lapset ovat 4–5-vuotiaita. Esikoulut on rahoittanut Gina Tricot ja rakentanut UNICEF. UNICEF on YK:n lastenjärjestö, joka tekee YK:n toimeksiannosta työtä lasten oikeuksien toteutumisen hyväksi. http://unicef.se/partners

Mitä voin itse tehdä ympäristön hyväksi?
Huolehtimalla vaatteistasi voit suojella ympäristöä tarpeettomilta vaikutuksilta. Yritä mitä suurimmassa määrin tuulettaa vaatteita pesemisen sijasta. Jos kuitenkin peset, alenna pesulämpötilaa, koeta pestä täysiä koneellisia ja käyttää hellävaraista ympäristömerkittyä pesuainetta. Noudata aina pakkauksen ohjeita, jotta et yliannostelisi pesuainetta. Suuri merkitys on lisäksi sillä, että kuivatat vaatteet narulla rumpukuivauksen sijasta.

Oletteko julkistaneet toimittajalistanne?
Kyllä. Toimittajalistamme sisältää aktiivisia tehtaita, jotka toimittajamme omistavat tai joita he käyttävät. Päivitämme listaa jatkuvasti.