tekemämme yhteistyö

Poliittiselta tasolta tuotantoon. Kansallisista alan verkostoista maailmanlaajuisiin yhteistyöhankkeisiin. Muutoksen aikaansaamiseen yhdessä on monia tapoja. Täältä löydät yhteenvedon kaikista kestävään kehitykseen liittyvistä yhteistyöhankkeistamme.


(The) Accord Bangladesh

The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh on kansainvälinen sopimus, joka sisältää rakennus-, palo- ja sähköturvallisuuteen liittyviä toimintasuunnitelmia. Sopimus laadittiin Bangladeshin vaateteollisuuden turvallisuuden parantamiseksi Rana Plazan vuoden 2013 katastrofin jälkeen, jolloin tehdasrakennus romahti pääkaupunki Dhakassa ja aiheutti 1 129 henkilön kuoleman. Sopimus koskee yhteistyötä kansainvälisten ja paikallisten ammattiyhdistysten, vaateyritysten ja etujärjestöjen kanssa. Ohjelmaan kuuluu yhteensä yli 1 600 tehdasta. Gina Tricot allekirjoitti sopimuksen vuonna 2013 ja on sen jälkeen allekirjoittanut Accord 2018 -sopimuksen, joka on voimassa kolme vuotta toukokuusta 2018 alkaen.


Amfori BSCI

Amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI) on järjestö, joka pyrkii parantamaan toimittajien työehtoja. Amfori BSCI yhdistää tällä hetkellä yli 2000 yritystä yhteisen toimintatavan puitteissa ja tukee yritysten työtä toimitusketjun sosiaalisiin ja ympäristöä koskeviin kysymyksiin liittyen. Gina Tricot on ollut Amfori BSCI:n jäsen vuodesta 2011, ja jäsenenä olemme sitoutuneet ottamaan toimintatavan käyttöön toimitusketjuissamme. Käytössämme on myös alusta, johon kerätään tietoa tavarantoimittajista ja niihin liittyvistä tarkistuksista. Kyseessä on tärkeä työkalu valmistajien jatkuvassa arviointi- ja seurantatyössä.


Better Cotton (BCI)

Better Cotton Initiative (BCI) on voittoa tavoittelematon järjestö, joka pyrkii tekemään tulevaisuudesta paremman niin puuvillan viljelijöille, yhteisöille, joissa harjoitetaan puuvillanviljelyä kuin teollisuudelle, jossa puuvillalla on tärkeä merkitys. BCI-aloitteen myötä maanviljelijät saavat ympäristöä säästävämpiä maanviljelymenetelmiä koskevaa koulutusta aina vedenkulutuksesta lannoitteisiin ja tuholaistorjuntaan. Tavoitteena ei ole tuottaa luomupuuvillaa, vaan auttaa viljelijöitä siirtymään kestävämpään puuvillantuotantoon ja parantaa puuvillatuottajien toimeentuloa. Gina Tricot on ollut Better Cotton Initiativen jäsen vuodesta 2011.

Gina Tricot tekee yhteistyötä Better Cotton Initiativen kanssa puuvillanviljelyn ehtojen parantamiseksi maailmanlaajuisesti. Parempaa puuvillaa ostetaan järjestelmän välityksellä massatasemenetelmällä, eikä se ole fyysisesti havaittavissa lopputuotteista. Lue lisää tästä täältä.

Gina Tricot on sitoutunut ostamaan 100 % käyttämästämme puuvillasta ”kestävämpänä puuvillana” vuonna 2020. ”Kestävämpää puuvillaa” ovat luomupuuvilla, Better Cotton ja kierrätetty puuvilla.

Better Cotton Initiative parantaa maailmanlaajuista puuvillantuotantoa sen tuottajien kannalta, ja se on parempi puuvillan viljely-ympäristölle ja alan tulevaisuudelle. Ostamalla puuvillatuotteita Gina Tricot’lta tuet Better Cotton Initiative -hanketta - maanviljelijöitä, jotka käyttävät vettä tehokkaasti, vaalivat maan terveyttä ja luonnollisia ympäristöjä, vähentävät haitallisten kemikaalien käyttöä ja kunnioittavat työntekijöiden oikeuksia ja hyvinvointia


Canopystyle

Canopystyle on aloite liittyen toimitusketjuun, jossa ei käytetä aarniometsien tai uhanalaisten metsien puista valmistettua viskoosia. Aloitteessa voittoa tavoittelematon ympäristöjärjestö Canopy tekee yhteistyötä tekstiilialan yritysten kanssa kuituvalmistajiin vaikuttamiseksi ja toiminnan muuttamisen nopeuttamiseksi. Tavoitteena on uhanalaisten metsien suojeleminen ja innovatiivisten ratkaisujen kehittäminen entistä kestävämpää kuiduntuotantoa varten.

Gina Tricot osallistuu aloitteeseen sitouttamalla toimittajiaan ja edistämällä viskoosintuotannon läpinäkyvyyttä. Viskoosin tuotantoketjun kartoittamisessa tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan varmistaa, että tuotteidemme valmistuksessa ei käytetä aarniometsien tai uhanalaisten metsien puita.

Gina Tricot on allekirjoittanut Pack 4 Good -aloitteen, joka pyrkii edistämään entistä parempia pakkausratkaisuja. Lue lisää tästä täältä.


Dress for Success Stockholm

Järjestö auttaa ruotsalaisia naisia, jotka ovat syystä tai toisesta syrjäytyneet pitkäaikaistyöttömyytensä seurauksena. Se keskittyy antamaan naisille yksilöllistä apua ja turvallisen ympäristön, jossa he voivat puhua tuntematta itseään pelkäksi numeroksi tilastoissa. Järjestö auttaa naisia kasvamaan ja saavuttamaan täyden potentiaalinsa tarjoamalla tukiverkostoja, työkaluja urakehitykseen ja työvaatteita. Gina Tricot aloitti yhteistyön Dress for Successin kanssa vuonna 2018.


Fur free retailer

Fur Free Retailer on maailman johtava ohjelma, jonka aloittajana on Fur Free Alliance; kansainvälisen tason eläintensuojelu- ja ympäristöjärjestöjen yhteenliittymä. Ohjelma kannustaa yrityksiä luopumaan turkisten käytöstä ja edistää toiminnan läpinäkyvyyttä turkiksettomia tuotteita etsivien kuluttajien eduksi. Tärkeä osa ohjelmaa on sähköinen luettelo, jonka avulla kuluttajat voivat etsiä ohjelmaan liittyneitä yrityksiä. Gina Tricot on ollut mukana ohjelmassa vuodesta 2011 saakka.


Human Bridge / Fretex

Human Bridge tekee avustustyötä. Järjestö toimittaa sairaaloihin käytettyjä sairaalatarvikkeita erilaisten avustushankkeiden puitteissa sekä toimittaa vaatteita ja muuta materiaalia humanitaarisissa katastrofitilanteissa. Gina Tricot on tehnyt yhteistyötä Human Bridgen ja vastaavaa työtä tekevän norjalaisen Fretexin kanssa vuodesta 2010. Yhteistyö tarkoittaa, että Human Bridge/Fretex käsittelevät asiakkaidemme myymälöihin kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön tuomat tuotteet sekä reklamaatiotapaukset.


Joutsenmerkki

Syksyllä 2019 Gina Tricot aloitti työskentelyn pohjoismaisen ympäristömerkin, joutsenmerkin mukaisesti. Joutsenmerkki on yksi maailman tärkeimmistä ja vaatimista ympäristömerkinnöistä. Se on tyypin 1 ympäristömerkintä, mikä tarkoittaa, että se on itsenäinen organisaatio, joka työskentelee elinkaarinäkökulman mukaisesti ja kokonaisvaltaista toimintatapaa noudattaen kriteerejä kehitettäessä.


Kemikaliegruppen

Kemikaliegruppen-verkosto välittää jäsenyrityksilleen tietoa kemikaaleihin ja ympäristöön liittyvistä kysymyksistä ja uutuuksista. Yli sata jäsenyritystä keskustelevat lakivaatimuksiin ja kemikaaleihin liittyvistä kysymyksistä ja vaihtavat tietoa ja asiantuntemusta koskien kemikaalien vastuullista käsittelyä. Verkostoa johtaa Swerea IVF viranomaisten ja yliopiston asiantuntijoiden kanssa.


Kemikalieinspektionenin aladialogi

Kemikalieinspektionen on hallituksen valvontaviranomainen. Sen tehtävänä on valvoa, että yritysten ja yhteiskunnan kemikaalivalvonta tapahtuu soveltuvalla tavalla. Gina Tricot osallistuu Kemikalieinspektionenin aladialogiin, joka tuo yhteen viranomaiset, alan järjestöt, valmistajat ja jakelijat. Tarkoituksena on käydä keskustelua alakohtaisista kysymyksistä ja tunnistaa tarvittavia toimenpiteitä myrkyttömyyden saavuttamiseksi.


Mikromuoveja koskeva tutkimushanke - Minshed

Swerea IVF:n johtama MinShed on tutkimushanke, jossa yhdessä muun muassa Boråsin tekstiilikorkeakoulun kanssa pyritään vähentämään mikromuovipäästöjä nollaan ja ehkäisemään mikromuovien muodostumista niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja luoda toimintaohjeita tekstiiliteollisuuteen, jotta vaatteita voidaan valmistaa synteettisistä materiaaleista niin, ettei mikromuoveja muodostu.

Osana hanketta tutkitaan myös pesukoneiden rakennetta sen selvittämiseksi, voidaanko pesukoneisiin lisätä suodatin tai pesupussi, joka vähentäisi mikromuovien pääsyä luontoon.

Gina Tricot osallistuu yhdessä eri alojen yritysten kanssa hankkeeseen toimijana yhteisten ratkaisujen löytämiseksi yhteiseen ongelmaan. Hanke on käynnissä vuosina 2018–2020.


One bag habit

One Bag Habit on kauppojen yhteinen aloite, jonka tavoitteena on kannustaa kuluttajia huomioimaan kestävä kehitys ja vähentää kassien kulutusta. 1.6.2017 alkaen olemme veloittaneet maksun kaikista muovikasseista myymälöissämme, ja kannustamme asiakkaitamme ostamaan uudelleen käytettävän kestokassin. Kassien myyntituotto menee lyhentämättömänä hyväntekeväisyysjärjestöille, jotka keskittyvät ympäristö- ja sosiaalikysymyksiin liittyvään kestävään kehitykseen. Gina Tricot on ollut mukana aloitteessa sen alusta lähtien.


Re:newcell

Gina Tricot aloitti yhteistyön Re:newcellin kanssa vuonna 2018. Re:newcell käyttää puuvillajätettä puhtaan, luonnollisen ja biologisesti hajoavan raaka-aineen valmistukseen, jota voidaan käyttää laadukkaisiin uusiin vaatteisiin – jotka sitten kierrätetään uudestaan ja uudestaan.

Gina Tricot lahjoittaa jatkuvasti tekstiilijätettä Renewcellin tehtaille denimintoimittajiemme avulla. Nämä muunnetaan sitten uusiksi tekstiilikuiduiksi, jotka voidaan käyttää yhä uudelleen ja uudelleen. Tavoitteenamme on saada yhä useammat tavarantoimittajamme mukaan samaan hankkeeseen ja tietysti kasvattaa Re:newcellille lahjoitettavan tekstiilijätteen määrää.


STICA

STICA:n (The Swedish Textiles Initiative for Climate Action) tarkoituksena on tukea tekstiili- ja vaatetusteollisuutta ja niiden sidosryhmiä Pohjoismaissa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 1,5 Celsius-asteen lämpiämisennusteen mukaisesti, joka on määritetty Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevassa puitesopimuksessa ja Pariisin sopimuksessa. Pohjimmiltaan STICA:n tavoitteena on varmistaa, että Ruotsin ja Pohjoismaiden tekstiiliteollisuus tekee enemmän kuin oman osuutensa maailman ensimmäisenä ilmastopositiivisena tekstiili- ja vaatetusalana hyvissä ajoin ennen vuotta 2050. Gina Tricot liittyi STICA:n jäseneksi vuonna 2019.


Svensk Handelin eläinperäisiä materiaaleja koskeva verkosto

Svensk Handel järjestää verkostotapaamisia, joissa keskustellaan eläintensuojeluun ja eläinperäisiin materiaaleihin liittyvistä kysymyksistä. Ryhmän työn tuloksena Svensk Handel pystyi vuonna 2017 ottamaan käyttöön eläintensuojelukäytännön, jonka tarkoituksena on lisätä eläintensuojelukysymyksiin liittyvää tietämystä ja ymmärrystä. Käytäntöä on täydennetty myös eläinperäisiä materiaaleja koskevalla, sisäänostajille ja suunnittelijoille tarkoitetulla oppaalla.


Textile exchange

Textile Exchange on maailmanlaajuinen, voittoa tavoittelematon organisaatio, joka pyrkii tiiviillä yhteistyöllä jäsentensä kanssa alan muuttamiseen kuitujen valinnan, etiikan ja standardien sekä vastuullisen toimittajaverkoston suhteen. Lue lisää täältä.


Textiles for Recycling Initiative (T4RI)

Textiles for Recycling Initiative (T4RI) perustettiin joidenkin Svensk Handelin jäsenyritysten aloitteesta. T4RI pyrkii siihen, että alalla otetaan vastuuta tekstiilien käyttöiän pidentämisestä ja uusiokäytöstä. Ympäristöhyödyn ja kierrätysyhteiskunnan näkökulmasta tekstiilit tulee ensisijaisesti käyttää uudelleen ja sen jälkeen kierrättää parhaalla mahdollisella tavalla uusiksi kuiduiksi. Gina Tricot’n tehtävä aloitteessa yhdessä muiden viiteryhmän yritysten kanssa on luoda edellytyksiä ja keskustella ratkaisuista uudelleenkäytön ja kierrättämisen tehostamiseksi tekstiilialalla sekä edistää valmistajan vastuun toteutumista.


Textilimportörerna

Textilimportörerna valvoo kauppapoliittisia kysymyksiä ja auttaa maahantuojia esimerkiksi tulleihin, alkuperäsäädöksiin, vapaakauppasopimukseen yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyvissä ja poliittisesti tärkeissä kysymyksissä. Luennoilla ja seminaareissa jäsenillä on myös mahdollisuus vaihtaa kokemuksia ja tietoja aiheesta.


UNICEF

UNICEF (United Nations Children's Fund) on YK:n järjestö, jonka toiminta liittyy kehityshankkeisiin ja katastrofivalmiuteen ympäri maailmaa kenttätoimistojensa kautta. Gina Tricot aloitti yhteistyön Unicefin kanssa vuonna 2011 lasten koulutusta koskevalla hankkeella Bangladeshissa. Hanke oli käynnissä kuuden vuoden ajan, ja sen ansiosta 26 500 4–5-vuotiasta lasta pääsi kouluun. Sen jälkeen olemme jatkaneet yhteistyötä Dhakassa, missä perheet ovat saaneet parempaa hoitoa, ravitsemusta, vettä, saniteettitiloja ja koulutusta. Gina Tricot on vuoden aikana toteuttanut myös myymäläkampanjoita UNICEFin tukemiseksi.


UN Women Sweden

UN Women on vuonna 2010 perustettu YK:n järjestö, joka edistää tasa-arvoa ja naisten voimaantumista. UN Womenin tavoitteena on tasa-arvoinen maailma, jossa ei ole naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja syrjintää. Järjestöllä on toimisto 90 maassa, minkä lisäksi se on edustettuna myös kansallisissa komiteoissa, muun muassa Ruotsissa. Kansallinen komitea edistää UN Womenin ydinkysymyksiin liittyvää työtä, kerää avustuksia sekä tiedottaa ja kouluttaa naisten oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Gina Tricot aloitti yhteistyön UN Womenin kanssa vuonna 2017.


World Childhood Foundation

World Childhood Foundationin tavoitteena on tarjota eri riskitilanteille altistuneille lapsille sekä Ruotsissa että ulkomailla paremmat elinolot ja siten mahdollisuuden kehittyä vahvoiksi, luottavaisiksi ja vastuullisiksi ihmisiksi. Tukemalla Childhoodia Gina Tricot vaikuttaa siihen, että entistä useampi lapsi saa turvallisen ja rakastavan lapsuuden, joka on täynnä iloa, rakkautta ja elämänhalua. Gina Tricot aloitti yhteistyön Childhoodin kanssa vuonna 2019.


WWF

Vuonna 2020 aloitimme yhteistyön ja kumppanuuden Maailman luonnonsäätiön WWF:n kanssa tavoitteena varmistaa, että Gina Tricot’n vesistrategia vastaa WWF:n Water Stewardship -mallia. Yhteistyöhankkeen aikana jatkamme riskiemme arvioimista ja tavoitteiden, strategian ja toimintasuunnitelmien määrittelemistä sen pohjalta, millaisia riskimme ovat ja millaisia mahdollisuutemme vesiympäristömme parantamiseen osaltamme.