Privacybeleid

Introductie

Gina Tricot beschermt je persoonlijke integriteit wanneer je gebruik maakt van onze diensten. Daarom hebben we een beleid opgesteld waarin wordt uitgelegd hoe we je persoonsgegevens verwerken en beschermen. Dit beleid kan op elk moment veranderen, dus zorg ervoor dat je altijd controleert wat momenteel van toepassing is. De meest recente versie van dit privacybeleid zal altijd beschikbaar zijn op ginatricot.com.

Dit privacybeleid is van toepassing op onze onlinediensten.


Wie is verantwoordelijk voor je persoonsgegevens?

Het Zweedse moederbedrijf Gina Tricot AB is verantwoordelijk voor de manier waarop je persoonsgegevens worden verwerkt en is er daarom verantwoordelijk voor dat je persoonsgegevens correct en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt. Andere bedrijven die deel uitmaken van de Gina Tricot Group, namelijk Gina Tricot Försäljnings AB, Gina Tricot Norge AS, Gina Tricot Finland OY en Gina Tricot Danmark AS, kunnen ook je persoonsgegevens verwerken en wanneer zij dit doen, zal dit in overeenstemming zijn met dit privacybeleid.


Waar worden je persoonsgegevens opgeslagen?

Alle persoonlijke gegevens over je die we verzamelen, worden opgeslagen binnen Europa en de Europese Economische Ruimte. Wij delen je persoonsgegevens niet met derden, behalve in situaties waarin dit een vereiste is die voortvloeit uit een wettelijke verplichting. Daarnaast kan Gina Tricot je persoonsgegevens delen met derden die hieronder in dit privacybeleid worden vermeld. 


Welke persoonsgegevens worden verzameld?

We verzamelen informatie over je aankopen en bezoeken aan onze website, zoals elektronische identiteit, informatie over gekochte artikelen, aankoopprijs, aankoopdatum en de winkel waar je een aankoop hebt gedaan of een artikel hebt geretourneerd. Als je deelneemt aan een evenement of contact met ons opneemt, verzamelen wij daar ook je persoonsgegevens over. 


Hoe worden je persoonsgegevens gebruikt?

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • om je identiteit te kunnen bevestigen
  • om je bestellingen en retourzendingen te verwerken
  • om contact met je op te nemen met een kennisgeving van levering of als er een probleem is ontstaan met betrekking tot de levering van artikelen die je hebt besteld
  • om je te informeren dat je bestelling klaar staat om afgehaald te worden
  • om je vragen te beantwoorden via e-mail of via onze klantenservice
  • om je leeftijd te controleren als je een online-aankoop doet (moet 18 jaar oud zijn) of als je lid wilt worden van club gina tricot (moet 16 jaar oud zijn)
  • om onze systemen te testen en te verbeteren en diensten te verlenen
  • om fraude of misbruik van onze diensten te voorkomenOpslagtijd

Wij zullen je persoonsgegevens nooit langer bewaren dan nodig is om de hierboven genoemde doeleinden te bereiken en nooit langer dan wij verplicht zijn om je persoonsgegevens op te slaan in overeenstemming met de wet. Daarna worden je persoonsgegevens verwijderd. We bewaren facturen voor de tijd die vereist is door de Zweedse boekhoudwet. 


Wat zijn je rechten?

Je kunt te allen tijde de toestemmingen die je hebt verleend intrekken of wijzigen of verdere reclame weigeren door ginatricot.com te bezoeken, contact op te nemen met onze klantenservice of via de mailings die je van ons ontvangt.

Je hebt te allen tijde en één keer per jaar kosteloos het recht om van ons een rapport op te vragen over de informatie die wij over je hebben opgeslagen, het doel waarvoor je persoonsgegevens worden verwerkt en informatie over de bron waaruit je persoonsgegevens zijn verzameld. Elk verzoek om dergelijke informatie te verstrekken, moet schriftelijk zijn worden verzonden naar onze klantenservice op het onderstaande adres. 

Als je van mening bent dat Gina Tricot je persoonsgegevens onjuist of in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving heeft verwerkt, heb je ook het recht om te verzoeken om dergelijke persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Dit kan via ginatricot.com of door contact op te nemen met onze klantenservice. 

We zullen je verzoek tot verwijdering weigeren als er juridische verplichtingen zijn die ons beletten om bepaalde informatie onmiddellijk te verwijderen (zoals vermeld in de Zweedse boekhoudwet). Het kan ook zo zijn dat de verwerking noodzakelijk is om juridische claims vast te stellen, af te dwingen of te verdedigen. Wanneer Gina Tricot een dergelijk recht wettelijk heeft, zal het bedrijf doorgaan met het verwerken van je persoonsgegevens, ook al heb je gevraagd om deze te laten verwijderen. 

Je hebt ook het recht om ons te verzoeken onze verwerking van je persoonsgegevens te beperken. We kunnen bijvoorbeeld het gebruik beperken om te controleren of je gegevens correct zijn. Een ander voorbeeld is dat we besluiten om je persoonsgegevens niet langer te bewaren voor de doeleinden die we hebben vastgesteld, maar dat je ons verzoekt je persoonsgegevens op te slaan om juridische claims af te dwingen of te verdedigen. In een dergelijk geval zouden we je persoonsgegevens niet kunnen verwijderen totdat je daarvoor een verzoek bij ons indient. 

Je kunt ook bezwaar maken tegen elke verwerking van persoonsgegevens op basis van belangenverstrengeling.

Je hebt het recht om te verzoeken dat de informatie over je wordt overgedragen aan een andere controleur. Voorwaarde hiervoor is dat de overdracht technisch haalbaar is en geautomatiseerd kan worden. 

Als je van mening bent dat wij je persoonsgegevens onjuist hebben verwerkt, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de regelgevende instantie in jouw land.  


Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven of verkocht aan derden voor reclamedoeleinden. Je persoonsgegevens kunnen echter aan derden worden verstrekt als dit nodig is om je diensten te kunnen verlenen. Een voorbeeld hiervan is dat wij de gegevens verstrekken aan een leverancier die verantwoordelijk is voor de levering van producten die je hebt besteld en voor de analyse van je persoonsgegevens voor de distributie van aanbiedingen. 

De bedrijven die wij gebruiken hebben overeenkomsten met ons gesloten en mogen de persoonsgegevens die wij hen ter beschikking hebben gesteld alleen gebruiken in overeenstemming met onze instructies. Wij zijn wettelijk verantwoordelijk voor de verwerking door onze servicebedrijven. 


Hoe beschermen wij je persoonsgegevens?

Gina Tricot AB neemt de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die wettelijk vereist zijn om ervoor te zorgen dat er niet met je persoonsgegevens wordt geknoeid, verloren, vernietigd of geopend door onbevoegde personen. Onze beveiligingsprocedures worden voortdurend bijgewerkt om gelijke tred te houden met de technologische ontwikkelingen.

Alle transacties die via onze website worden gedaan waar je persoonsgegevens worden gebruikt, worden versleuteld met SSL (Secure Socket Layer). 


Cookiebeleid

Cookies zijn gegevens die vanaf een website worden verzonden en vervolgens tijdens een bezoek aan de website lokaal in de browser van de bezoeker worden opgeslagen. Wanneer de bezoeker dezelfde website opnieuw bezoekt, kan de informatie die in de cookie is opgeslagen, worden opgehaald en gebruikt om de website op de hoogte te stellen van de eerdere activiteiten van de bezoeker. 

We gebruiken cookies om het verkeer op ginatricot.com te analyseren en een betere gebruikerservaring te creëren, wat bijvoorbeeld kan vereisen dat we informatie opslaan over de landkeuze van de bezoeker, informatie over eerdere bezoeken aan ginatricot.com en welke pagina's op ginatricot.com zijn bezocht. 

Door ginatricot.com te bezoeken, heb je ermee ingestemd dat we informatie over je bezoeken verzamelen met behulp van cookies. Als je niet instemt met ons gebruik van cookies op deze manier, moet je de instellingen van je browser zodanig wijzigen dat deze geen cookies accepteert. Je kunt ook op elk moment de cookiebestanden verwijderen die op je computer zijn opgeslagen. Lees meer onder het helpgedeelte over cookies in je browser. 

Om te zien welke cookies beschikbaar zijn op ginatricot.com klik hier.


Reserveringen

Gina Tricot aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in illustraties of tekstitems. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan het European Consumer Centers Network, http://ec.europa.eu/consumers/ecc/-index_en.htm. Gina Tricot volgt altijd de aanbevelingen van het Netwerk van Europese Consumenten-Centra.

 

Overmacht

In geval van overmacht wordt de verplichtingen van Gina Tricot opgeschort. Indien de overmacht langer dan 2 maanden aanhoudt, zijn de klant en Gina Tricot gerechtigd de overeenkomst zonder enige schadevergoeding te ontbinden. 

Onder overmacht wordt onder meer verstaan stakingen, personeelsziekte, transportstoringen, in- en uitvoerverboden, natuurrampen en oorlog, ongeacht of dit in het bedrijf of bij de leveranciers van de onderneming plaatsvindt.