Bærekraft

 

Bærekraft gjennomsyrer hele vår virksomhet hos Gina Tricot; det er virkelig en hjertesak og noe som ligger i vårt DNA. Fra design til ferdig produkt i butikk til det at produktene kan få et nytt liv. Vi ser for oss produktets livssyklus som et kretsløp. Vi arbeider kontinuerlig med bærekraft, basert på våre egne langsiktige mål mot 2028, men også på FNs globale mål for økonomisk, sosial og miljømessig bærekraftig utvikling.

Det å drive bærekraftig i tekstilbransjen innebærer stadig å holde seg oppdatert og være eksperter på å finne og utvikle bærekraftige materialer samt å ha forståelse for hvordan vår virksomhet påvirker omverdenen, slik at den kan bli en del av løsningen. Vi vil bidra til en bedre bransje gjennom høye mål og engasjert arbeid som gjennomsyrer hele organisasjonen. Alle innen bransjen må tenke mer sirkulært og gjøre mer for å være en positiv kraft der vi har vår virksomhet.

Vi er bevisste på klesbransjens påvirkning på både mennesker og miljø, og utfordringene vi står overfor. Det er ingen lett oppgave, men vi må ta vårt ansvar, bli mer sirkulære og finne nye innovative og bærekraftige løsninger. Vi følger med på og involverer oss i forskning innenfor feltet for å finne mer klimanøytrale produksjonsmetoder, fibre og ressurser.

Vi har i dag ti år på oss til å nå målene for 2028, og vi er kommet et godt stykke på vei. Nesten 50 % av våre produkter i 2018 er produsert av mer bærekraftige fibre, og vi leter hele tiden etter nye og innovative fibre med mindre miljøpåvirkning.

I produksjonslandene Kina, Tyrkia og Bangladesh har vi lokale produksjonskontorer med blant annet egne ansatte som arbeider med CSR og bærekraft. Det er for å gi oss en sterkere tilstedeværelse og bedre oppfølging av våre produserende samarbeidspartnere i produksjonsland.


Product

Bærekraftig forbruk og produksjon er et av våre fremste bærekraftmål. For å oppnå dette trenger vi innovasjon og gode samarbeidspartnere. I dag jobber vi med materialer som er mer miljømessig bærekraftige, og i 2018 er vi oppe i nesten annethvert plagg produsert i bærekraftige materialer. 
Les mer ...

Planet

I et miljøperspektiv jobber vi for å transportere smartere og mer plasseffektivt. Gjennom initiativet One Bag Habit vil vi bidra til redusert forbruk av poser og økt bevissthet om posers negative miljøpåvirkning. Vi satser også på å redusere vannforbruket, og spesielt i denimproduksjonen.
Les mer ...

People

Ettersom organisasjonen består av 97 % kvinner, og vi selger produkter til kvinner, ser Gina Tricot det som en selvfølge å arbeide for å støtte kvinner. Gjennom våre sterke samarbeid bidrar på mange forskjellig nivåer i vår globale verden, for eksempel Dress for Success, UN Women og UNICEF
Les mer ...
 

Våre samarbeid

Policys

FAQ

Sustainability reports

Kontakt