People

Empowering women

Vi arbeider for å styrke kvinner, blant annet ved å gi kvinner inspirasjon og selvtillit gjennom klærne vi forhandler, men også i arbeidet internt og i våre produksjonsledd.

For oss er dette et nøkkelbegrep og en selvfølge å arbeide med, siden vi i organisasjonen er 97% kvinner og dessuten selger produkter til kvinner.

Gjennom våre sterke samarbeid bidrar vi til å støtte kvinner på mange forskjellig nivåer i vår globale verden.

F.eks. Dress for Success, UN Women & UNICEF

 

Arbeid for bærekraft i praksis

Den egne tilstedeværelsen og de besøkene vi selv foretar, er et tillegg til den tredjepartsgranskningen som skjer innenfor rammen av Amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI) og The Accord on fire and safety (Accord). Gina Tricot har siden 2008 vært medlem av Amfori BSCI, en av verdens største organisasjoner for å sikre systematisk og uavhengig oppfølging av leverandørkjeder. Amfori BSCIs over 2 000 medlemmer er blitt enige om et sett av etiske retningslinjer og får gjennom initiativet tilgang til verktøy og oppfølging av de etiske retningslinjene gjennom tredjepartskontrollører. Sammen innenfor BSCI blir vi sterke i diskusjoner med leverandører og stater. 

I november 2013 undertegnet Gina Tricot The Accord for Fire and Building Safety in Bangladesh, den såkalte Accord. Accord har sitt utspring i den fryktelige katastrofen ved Rana Plaza der en fabrikkbygning kollapset i Bangladeshs hovedstad Dhaka i april 2013, og tok 1 129 liv. Over 200 internasjonale selskaper er i dag tilsluttet Accord og arbeider aktivt for en bedre og sikrere klesindustri. Som selskap påtok vi oss, i likhet med alle andre som signerte Accord, at vi i fem år skulle arbeide med tiltaksplaner for de fabrikkene vi samarbeider med i Bangladesh. Dessverre innså vi alle at det ville kreve mer tid og mer involvering fra de lokale myndighetene. Da ble 2018 Accord utarbeidet med en tydeligere overleveringsfase, der Gina Tricot fortsatt deltar i arbeidet.