Planet

Bærekraftig transport

I planleggingsfasen for hvert nye produkt er alltid valg av transportmåte med. Gina Tricot har i en årrekke hatt nulltoleranse for flytransport. Vi satser på båt, tog eller intermodal transport, dvs. en kombinasjon der de to førstnevnte utgjør mesteparten, pluss lastebil, fremfor utelukkende lastebiltransport. Vi ser dessverre at fly fremdeles benyttes, men da er det som en konsekvens av noe, for eksempel havnestreik eller forsinket produksjon. Imidlertid er det som sagt unntaksvis og kun en liten andel. I tillegg til å velge riktig transportmåte må vi også transportere smartere.  Ved å planlegge transportene kan vi frakte sammen med andre, og frakten blir da mer plasseffektiv, noe som er miljømessig bedre og samtidig økonomisk lønnsomt.

 

Onebag habit

Den 1. juni 2017 ble initiativet One Bag Habit lansert i Sverige, som et bransjeinitiativ flere bedrifter i detaljhandelen har sluttet seg til. Gina Tricot er en del av dette initiativet, som vil bidra til redusert forbruk av poser og økt bevissthet om posers negative miljøpåvirkning. Derfor tar bedriftene betalt for posene sine, og overskuddet fra dette salget går til forskjellige formål som støtter bærekraftig utvikling. Initiativet er et svar på et EU-direktiv om å redusere forbruket av plastposer.

Alt overskudd fra Gina Tricots salg av poser i Sverige har hittil gått til UN Women. Pengene brukes i arbeidet for en likestilt verden uten vold og diskriminering av jenter og kvinner. I Norge gis overskuddet til Handelens miljøfond, som arbeider med å minske plastforsøplingen og øke gjenvinningen. I Finland gis pengene til John Nurminen foundation – med «Ett rent Östersjön» som formål.

 

Stwi – sweden textile water initiative

En bestemt vesentlig negativ miljøpåvirkning i leverandørleddet er vannforbruket. Derfor er vi medlemmer i STWI og driver også i samarbeid med andre i bransjen spesifikke vannprosjekter i de landene vi kjøper varer fra. Gina Tricot har vært medlem av Sweden Textile Water Initiative (STWI) siden 2014. STWI arbeider for å utdanne og støtte fabrikker i arbeidet med å redusere forbruket av vann, energi og kjemikalier. Vi har gjennom årene fokusert på våre denimleverandører, ettersom vannforbruket er stort i produksjonen av denim.