Product

Bli kjent med våre mål for 2028

 

Miljømessig bærekraftige materialer

Det å arbeide for mer miljømessig bærekraftige materialer innebærer at vi hele tiden må holde oss oppdatert på ny forskning og utvikling på området. Vi tar utgangspunkt i bransjens vedtatte praksis når vi klassifiserer de ulike materialene som finnes i markedet. Vårt arbeid med målsettingen berører mange av de globale bærekraftmålene, men først og fremst mål 12 – bærekraftig forbruk og produksjon, og mål 17 – partnerskap. For å nå målet trenger vi innovasjon og gode samarbeidspartnere.

Materialer vi i dag klassifiserer som mer miljømessig bærekraftige:

• økologisk bomull
• bomull fra Better Cotton Initiative
• lin
• Tencel®
• ProViscose®
• ProModal®
• Lenzing viscose®
• Ecovero®
• gjenvunne materialer

I 2018 er vi oppe i nesten annethvert plagg i bærekraftige materialer.

 

Ta stilling til bruk av pelsdyr

Vi tar selvsagt stilling for å fremme dyrevelferd, og derfor er kravene til produkter som stammer fra dyr, med i våre avtaler med leverandører og en del av den innledende dialogen. Vi bruker ingen ekte pels i våre produkter, og derfor faller det naturlig å signere Fur Free Retailer og kunne vise våre interessenter at vi tar stilling. I 2017 implementerte vi også Svensk Handels Djurskyddspolicy, som ble lansert om sommeren.   Da denne policyen var på linje med våre egne verdier og allerede innførte rutiner, var signering og implementering av policyen ikke noe stort steg. Noen eksempler på våre krav til dyrevelferd:


Dyr
Vi aksepterer utelukkende biprodukter fra kjøttproduksjon, og vi har nulltoleranse for at dyr behandles dårlig i løpet av prosessen og oppdrettes i bur.

Ull
For ullfibre aksepterer vi bare husdyrproduksjon. Angoraull og mohairull er omdiskutert, og der inntok vi tidlig det standpunktet at vi ikke aksepterer dette i våre produkter.

Skinn og lær
Også for skinn og lær stiller vi spesifikke krav, idet vi utelukkende kjøper fra godkjente garverier. For eksempel er skinn og lær fra indiske kuer ikke godtatt.

Pels og fjær
Våre pelsprodukter er kun laget i syntetiske materialer, og det av dun og fjær som benyttes i våre produkter, er sertifisert for å garantere at det ikke kommer fra levende dyr.

Kosmetikk og dyreforsøk
Gina Tricot har i tillegg til klær og tilbehør også en del kosmetikk i sortimentet. Kosmetikken er ikke testet på dyr i noen del av produksjonen.

 

Sirkulær design

Utslitte plagg skal være en ressurs, og vi må arbeide for å sikre dette så tidlig som i designfasen. Allerede der må vi i større grad bruke materialer og sammensetninger som kan gjenvinnes, og samtidig har vi tro på den forskningen og utviklingen som skjer på området. Flere materialer og sammensetninger kommer til å bli gjenvinnbare i overskuelig fremtid, og samtidig må det legges til rette for en storstilt sortering av tekstilavfall, og teknikker for materialgjenvinning må utvikles. Nøkkelordet for å lykkes med dette er samarbeid, både mellom aktørene i bransjen og med samfunnet for øvrig.  Vi må sikre at plagg leveres til gjenvinning, og det må finnes aktører som har den storstilte teknikken som kreves for å ta hånd om alle typer materialer.

Human Bridge og Fretex har i lang tid vært våre samarbeidspartnere, og de skaper muligheter for å gi kunders innleverte plagg et nytt liv via bruktbutikken eller gjenvinning.

Da oppropet for mer sirkulær mote innen motebransjen kom via Global Fashion Agendas (GFA) 2020 Circular Fashion Commitment, var det en selvfølge at vi skulle skrive under. Vi har påtatt oss å øke innsamlingen av brukte plagg med 50 % til år 2020. Det kommer til å innebære mer kommunikasjon og dialog med våre kunder om spørsmålet, for å sikre at vi får inn deres brukte plagg til butikken igjen.

 

Produksjon

Å arbeide nær leverandørene våre er en forutsetning for å skape gode forhold i fabrikkene. Vi arbeider hele tiden med å konsolidere antallet leverandører for å legge til rette for et enda tettere samarbeid. Vi eier ingen egne fabrikker.

Gina Tricots produkter produseres blant annet i Tyrkia, Kina, Bangladesh, Pakistan, India og England. Vi tror på en god balanse mellom de forskjellige produksjonsmarkedene, der vi ser muligheter i både fjerne og nære markeder. Våre leverandører vurderes årlig ut fra aspekter som designinnspill, kvalitet, CSR og bærekraft.