Våre samarbeid fra A til Å 

Fra politisk nivå til produksjon. Fra nasjonale bransjenettverkt til globale samarbeidsprosjekter. Det er mange måter å utrette ting på i fellesskap. Her finner du en oversikt, din veiviser til våre forskjellige samarbeid på bærekraftområdet.


(The) accord bangladesh

The Accord Bangladesh er en internasjonal avtale med tiltaksplaner innen bygnings-, brann- og elsikkerhet. Avtalen ble opprettet for å skape sikrere fabrikker i klesindustrien i Bangladesh etter katastrofen Rana Plaza i 2013, da en fabrikkbygning kollapset i hovedstaden Dhaka, og 1 129 personer mistet livet. Accord er et samarbeid mellom internasjonale og lokale fagforeninger, klesbedrifter og interesseorganisasjoner. I alt inngår over 1 600 fabrikker i programmet. Gina Tricot undertegnet avtalen i 2013 og har også signert Accord 2018, som strekker seg fra mai 2018 og tre år fremover.


Better Cotton (BCI)

Better Cotton Iniative (BCI) er en ideell organisasjon som arbeider for en bedre fremtid for både mennesker og samfunn med bomullsproduserende landbruk og for bransjer der bomullen spiller en viktig rolle. Innenfor rammen av BCI får bønder opplæring i mer bærekraftige metoder innen alt fra vannforvaltning til gjødsel og bekjempelse av insekter. Målet er ikke å produsere økologisk bomull, men å bidra til en mer bærekraftig bomullsproduksjon i større skala og bedre lønnsomheten for bomullsprodusentene. Gina Tricot har vært medlem av Better Cotton Initiative siden 2011.

Gina Tricot samarbeider med Better Cotton Initiative for å forbedre den globale bomullsdyrkingen.
Better Cotton anskaffes via et system som kalles massebalanse, og er ikke fysisk sporbar til sluttprodukter. Les mer på bettercotton.org/massbalance.


Gina Tricot forpliktet seg til å anskaffe 100 % av sin bomull som «mer bærekraftig bomull» innen 2020. «Mer bærekraftig bomull omfatter økologisk bomull, gjenvunnet bomull og Better Cotton.


Better Cotton Initiative gjør den globale bomullsproduksjonen bedre for menneskene som dyrker den, bedre for miljøet den dyrkes i, og bedre for sektorens fremtid.Ved å kjøpe bomullsprodukter fra Gina Tricot støtter du Better Cotton Initiative-bøndene som bruker vann effektivt, tar vare på jorda og dyrenes naturlige habitater, og som respekterer arbeidernes rettigheter og velferd.


Amfori bsci

Amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI) er en organisasjon som arbeider for å bedre arbeidsvilkårene i leverandørleddet. BSCI omfatter for tiden over 2 000 bedrifter som har samlet seg om et felles sett av etiske retningslinjer og støtter dem i arbeidet med sosiale og miljømessige spørsmål i leverandørkjeden. Gina Tricot har vært medlem av BSCI siden 2011. Som medlemmer forplikter vi oss til å implementere de etiske retningslinjene i våre leverandørkjeder. Vi får også tilgang til en plattform som samler tilsynsrapporter og informasjon om leverandørene våre, et viktig verktøy i vårt kontinuerlige arbeid med vurdering og oppfølging i produsentleddet.


Canopystyle

Canopystyle er et initiativ for en forsyningskjede fri for viskose produsert av trær fra urskoger eller truede skoger. Innenfor initiativet samarbeider den ideelle miljøorganisasjonen Canopy med bedrifter i tekstilbransjen for at de i fellesskap skal kunne påvirke og påskynde fiberprodusentene. Målet er å beskytte truede skoger og å arbeide for utvikling av innovative løsninger for en mer bærekraftig fiberproduksjon.

Gina Tricot bidrar til initiativets arbeid ved å engasjere våre leverandører og skape transparens i produksjonen av viskose. Ved å kartlegge produksjonskjeden for viskose er målet å sikre så langt det er mulig at våre produkter ikke fremstilles av tre fra urskoger eller truede skoger.

Gina Tricot har også signert initiativet Pack 4 Good for å arbeide for bedre emballasjeløsninger. Les mer om dette her.


Forskningsprosjekt om mikroplast – minshed

Forskningsprosjektet MinShed ledes av Swerea IVF, som sammen med blant andre den svenske Textilhögskolan arbeider for å redusere utslippsnivået av mikroplast til null og for å forebygge mikroplast både nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet har som mål å høyne kunnskapsnivået og skape retningslinjer for tekstilindustrien slik at de kan skape og produsere plagg av syntetiske materialer som ikke avgir mikroplast.

Som en del av prosjektet kommer også konstruksjonen av vaskemaskiner til å undersøkes for å se hvorvidt de kan utstyres med filter eller vaskepose som kan bidra til å redusere utslippene av mikroplast.

Sammen med andre selskaper fra flere bransjer deltar Gina Tricot som en aktør i prosjektet for at man i fellesskap skal kunne skape løsninger på et felles problem. Prosjektet pågår i tidsrommet 2018–2020.


Fur free retailer

Fur Free Retailer er et verdensledende program som ble initiert av Fur Free Alliance; en sammenslutning av dyrevern- og miljøorganisasjoner på globalt nivå. Programmet engasjerer og motiverer bedrifter til å bli pelsfrie, og bidrar til transparens for de forbrukerne som søker pelsfrie produkter. Et ledd i dette er en digital liste som navigerer forbrukeren til de bedriftene som har valgt å være en del av programmet, noe Gina Tricot har vært siden 2011.


Human bridge/fretex

Human Bridge arbeider med materiellbistand. Organisasjonen forsyner sykehus med brukt sykehusutstyr i forskjellige bistandsprosjekter og bistår med klær og annet materiell ved humanitære katastrofer. Gina Tricot har samarbeidet med Human Bridge den tilsvarende norske organisasjonen, Fretex, siden 2010. Samarbeidet innebærer at Human Bridge/Fretex håndterer de produktene som våre kunder leverer i butikk til gjenvinning, gjenbruk og reklamasjon.


Kemikaliegruppen

Nettverket Kemikaliegruppen formidler kunnskap og nyheter innenfor kjemi- og miljørelaterte spørsmål til medlemsbedriftene. Over hundre medlemsbedrifter slutter opp om spørsmål angående lovpålagte krav og kjemikalier, og utveksler kunnskaper om ansvarsfull håndtering av kjemikalier. Nettverket drives av Swerea IVF sammen med myndigheter og eksperter fra universiteter.


Kemikalieinspektionens bransjedialog

Kemikalieinspektionen er en tilsynsmyndighet under den svenske regjeringen. Oppdraget er å overvåke at bedriftenes og samfunnets kjemikaliekontroll ivaretas på en hensiktsmessig måte. Gina Tricot deltar i Kemikalieinspektions bransjedialog som omfatter myndigheter, bransjeorganisasjoner, produsenter og distributører. I fellesskap diskuterer vi bransjespesifikke spørsmål og identifiserer tiltak for å oppnå en giftfri hverdag.


Nätverket för hållbart näringsliv (nmc)

Den ideelle foreningen Nätverket för Hållbart Näringsliv (NMC) har eksistert siden 1994. Foreningen henvender seg til svenske bedrifter og organisasjoner som vil utveksle kunnskap, erfaringer og ideer om hvordan man på en proaktiv, integrert og vellykket måte kan arbeide med bærekraft. NMC muliggjør bransjeoverskridende utveksling av erfaringer og kunnskaper for bærekraftansvarlige og nøkkelpersoner.


One bag habit

One Bag Habit er et felles initiativ fra varehandelen for å oppmuntre forbrukerne til å tenke mer bærekraftig og redusere forbruket av plastposer. Siden 1. juni 2017 har vi tatt betalt for alle poser i våre butikker, og vi oppmuntrer kundene til å kjøpe en bærekraftig pose som kan brukes flere ganger. Overskuddet fra salget av posene går uavkortet til veldedige organisasjoner med fokus på bærekraftig utvikling innenfor miljø og samfunn. Gina Tricot har vært medlem av initiativet siden starten.


Svensk handels nettverk om animalske materialer

Svensk Handel arrangerer nettverkstreff for å diskutere spørsmål om dyrevelferd og animalske materialer. Som et resultat av gruppens arbeid kunne Svensk Handel i 2017 lansere retningslinjer for dyrevelferd for å øke kunnskapen om og forståelsen for spørsmål som gjaldt dyrevelferd. Retningslinjene er også supplert med en veiledning til animalske materialer for innkjøpere og designere.


Siptex

Svensk Innovationsplattform för Textilsortering (SIPTEX) er et forskningsprosjekt som undersøker mulighetene for en automatisert sortering av tekstiler som skal kunne gi både høy sorteringsgrad og en høy renhet i de utsorterte tekstilfragmentene. Prosjektet finansieres av Vinnova; en myndighet under det svenske Näringsdepartementet. Gina Tricot gikk inn i prosjektet i 2016, sammen med blant andre Human Bridge, IVL, Svenska Miljöinstitutet og Kemikalieinspektionen.

 

Textile exchange

Textile Exchange er en global ideell organisasjon som har et nært samarbeid med våre medlemmer for å fremme omstilling i bransjen for foretrukne fibre, og å fremme integritet og standarder og ansvarsbevisste forsyningsnettverk. Les mer om dette her.


Textiles for recycling initiative (t4ri)

Textiles for Recycling Initiative (T4RI) ble grunnlagt på initiativ fra noen av Svensk Handels medlemsbedrifter. T4RI vil at bransjen skal ta sin del av ansvaret for at tekstiler skal få lengre eller nytt liv. Med fokus på miljøgevinst og kretsløpssystemer skal tekstiler i første omgang gjenbrukes og deretter gjenvinnes på best mulig måte ved å bli til nye fibre. Gina Tricots rolle i initiativet er å samarbeide med de andre bedriftene i referansegruppen om å skape forutsetninger og diskutere løsninger for bedre gjenbruk og gjenvinning i tekstilbransjen, og å arbeide for et velfungerende produsentansvar.


Textilimportörerna

Sedan 2008 är Gina Tricot medlem i BSCI, Business Social Compliance Initiative. BSCI är en organisation med över 900 medlemsföretag som arbetar för att förbättra arbetsvillkor i leverantörsländer. BSCI sammanför hundratals företag kring en gemensam uppförandekod och stödjer dem i deras arbete med att skapa en etisk leverantörskedja. Som medlem i BSCI har Gina Tricot bland annat tillgång till en plattform för uppföljning av våra leverantörer och förbinder sig som deltagare i BSCI att implementera den gemensamma uppförandekoden i våra leverantörskedjorSedan 2008 är Gina Tricot medlem i BSCI, Business Social Compliance Initiative. BSCI är en organisation med över 900 medlemsföretag som arbetar för att förbättra arbetsvillkor i leverantörsländer. BSCI sammanför hundratals företag kring en gemensam uppförandekod och stödjer dem i deras arbete med att skapa en etisk leverantörskedja. Som medlem i BSCI har Gina Tricot bland annat tillgång till en plattform för uppföljning av våra leverantörer och förbinder sig som deltagare i BSCI att implementera den gemensamma uppförandekoden i våra leverantörskedjor
Textilimportörerna overvåker handelspolitiske spørsmål og hjelper importører med spørsmål som blant annet gjelder toll, opprinnelsesregler, frihandelsavtaler, CSR og politisk viktige spørsmål. På forelesningene og seminarene som arrangeres, får vi som medlemmer også mulighet til å utveksle erfaringer og kunnskap innenfor dette området.


Unicef

UNICEF (United Nations Children's Fund) er et FN-organ som gjennom sine feltkontorer arbeider med utviklingsprogrammer og katastrofeberedskap verden over. Gina Tricot begynte sitt samarbeid med Unicef i 2011, med fokus på utdanning for de yngste barna i Bangladesh. Prosjektet strakte seg over seks år og bidro til at 26 500 barn i alderen 4–5 år nå har fått tilgang til utdannelse. I 2017 ble et nytt samarbeidsprosjekt innledet, denne gangen med fokus på opplæring i fabrikk. Gina Tricot har i årenes løp gjennomført butikkkampanjer for å støtte UNICEF ytterligere.


Un women sweden

UN Women er De forente nasjoners (FN) organisasjon for likestilling og kvinners selvstendighet, som ble grunnlagt i 2010. UN Women arbeider for en likestilt verden uten vold og diskriminering av jenter og kvinner. I tillegg til feltkontorer i et 90-talls land er organisasjonen også representert i nasjonalkomiteer, blant annet i Sverige. Nasjonalkomiteen er en pådriver på det politiske arbeidet rundt UN Womens hjertesaker, samler in bidrag og informerer og driver opplysningsarbeid om kvinners rettigheter. Gina Tricot inngikk samarbeid med UN Women i 2017.