initiatives of 2022

I forbindelse med de største kampanjelanseringene våre i 2022, frontet av vår ambassadør Bianca Ingrosso, vil det lanseres en rekke bærekraftsinitiativer som ligger våre hjerter nært. Hvert tiltak er knyttet til et av Gina Tricots fokusområder; Product, Planet, People.

Support Gina Tricot Forest In Store

Biologisk mangfold er avgjørende for planeten vår, og for fremtiden – i samarbeid med EcoTree dyrker vi nå vår egen skog lokalt i Danmark. Gina Tricot Forest er et initiativ hvor vi blir en del av en voksende bevegelse for å gjenskape naturen og bidra til biologisk mangfold. Ved å legge til 10 kr i kassen når du handler, hjelper du oss med å fylle skogen med bikuber – da bier er en ekstremt viktig del av kjeden. Sammen får vi naturen til å blomstre. Takk skal du ha.
Bier har stor betydning både for oss mennesker og for dyrelivet, da de står for 80 % av all pollinering av blomster og planter. Dette er nødvendig for at avlingene våre skal vokse og gi oss matvarer. Verdens bier er truet av utryddelse, derfor velger vi sammen med EcoTree å plassere bikuber i skogen vår. Nå kan du være med å bidra til at flere bier får leve og bo der de trives best, i et herlig skogsmiljø.