people

Gina Tricot består og drives i stor grad av kvinner – hele 97 % av alle som jobber her er kvinner. For oss er det helt naturlig å jobbe for å styrke kvinnen i alt vi gjør. Blant annet ved å gi kvinner inspirasjon og selvtillit gjennom klærne våre, men også å styrke kvinners rettigheter i det interne arbeidet og i produksjonsleddene våre. Vi er stolte av å støtte FNs globale bevegelse for å styrke kvinner, UN Women Sverige – arbeidet gir kvinner makt og kontroll over sitt eget liv og evnen til å ta strategiske valg.

 

 

 

neste generasjon

Vi på Gina Tricot er bevisste på den påvirkningskraften vi har på barn og unge i forskjellige sammenhenger. Våren 2019 presenterte vi vår første kolleksjon for barn, og det kom flere kolleksjoner etter hvert. Vi er opptatt av å velge en leken formidling når vi kommuniserer om barneplaggene våre. Produktene våre skal være for alle, og vi har nulltoleranse for kjønnsdiskriminering.

Sammen med partnerne våre etterstreber vi en positiv påvirkning på hvert barns liv. Ved å finansiere de sosiale investeringene som FNS barnefond (UNICEF) støtter vi det store arbeidet de gjør.


nettferdig produksjon

"Ryggraden i arbeidet vårt med samfunnsansvar er vår lokale tilstedeværelse. Vi har kolleger på plass i våre største produksjonsland, som besøker leverandører og observerer hvordan de arbeider. Det er den beste måten å sikre at arbeidsmiljøet til de ansatte holder vår standard."
Rebecca Watkins, CSR & Quality Manager.

Siden vi har ansvarlig ansatte på plass i Tyrkia, Bangladesh og Kina kan vi få et grundigere innblikk i leverandørleddet, avlegge besøk lenger ned i kjeden og iverksette tiltak raskere mot ting vi oppdager.

 

 

 

etiske retningslinjer

I de etiske retningslinjene har vi samlet alle de etiske kravene vi stiller til leverandørene og samarbeidspartnerne våre. Retningslinjene omfatter samtlige krav og danner grunnlag for vårt samfunnsansvar. De etiske retningslinjene bygger på FNs erklæring om menneskerettigheter, praksisen til den internasjonale arbeidsorganisasjonen og FNs rapport om barns rettigheter.

Gina Tricot er medlem av amfori BSCI, Business Social Compliance Initiative, som betyr at våre etiske retningslinjer er i overensstemmelse med krav fra mer enn 2 300 medlemsbedrifter. Alle leverandører må signere de etiske retningslinjene før de kan begynne å jobbe for oss.