Gina Tricot har vært medlem av amfori (tidligere BSCI, Business Social Compliance Initiative) siden 2008.. Per i dag samler amfori mer enn 2000 bedrifter om et felles sett av etiske retningslinjer og støtter dem i arbeidet med sosiale og miljørelaterte spørsmål i leverandørkjeden. Som medlemmer forplikter vi oss til å implementere våre etiske retningslinjer i leverandørkjedene våre. Løpende tredjepartsinspeksjoner av fabrikkene gjennomføres gjennom amfori. Vi får også tilgang til en plattform som samler tilsynsrapporter og informasjon om leverandørene våre, et viktig verktøy i det kontinuerlige arbeidet med evaluering og oppfølging i produsentleddet.


rettferdig lønn

Gjennom amfori fører Gina Tricot tilsyn med lønnen som utbetales til arbeiderne som produserer klærne våre. I tråd med våre etiske retningslinjer og lokal lovgivning skal leverandørene betale minst landets lovbestemte minstelønn. Det er likevel et problem at minstelønn i noen tilfeller knapt dekker de ansattes grunnbehov. Vi er klar over problemet, og sammen med amfori og våre lokale representanter forsøker vi å påvirke situasjonen og skape en endring til det bedre i klesindustrien.

Gina Tricot utfører også egne kartlegginger av lønn i samtlige produksjonsland for å garantere lønnsnivåene. Sammen har det kraft til å påvirke i en positiv retning!