I mars 2019 ble Gina Tricot Mini lansert, vår første matchende kolleksjon for mødre og barn. I forbindelse med lanseringen ble det innledet et samarbeid med barnerettighetsorganisasjonen World Childhood Foundation, som feiret 20-årsjubileum samme år. Det ble laget flere spesialdesignede produkter i Childhoods egne farger, og 10 % av alle inntektene gikk til arbeidet med å forebygge og hindre at barn blir utsatt for seksuelle overgrep. Childhood arbeider for å gi barn som er blitt utsatt for ulike risikosituasjoner, i Sverige og andre land, bedre levekår og dermed kunne utvikle seg til sterke, trygge og ansvarlige mennesker. Ved å støtte Childhood bidrar Gina Tricot til at flere barn får en trygg og kjærlig barndom, fylt med glede, kjærlighet og nysgjerrighet på livet.