the accord on fire and building safety in Bangladesh

Siden 2013 har Gina Tricot vært medlem av Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh. I året som har gått har vi signert den nye avtalen fra International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment industry. Som en forlengelse av den forrige avtalen, forplikter underskrivere av denne avtalen seg til å støtte helse- og sikkerhetsrelaterte programmer som allerede er gjennomført i Bangladesh, samt den globale utvidelsen av landsspesifikke helse- og sikkerhetsprogrammer. Sammen med fagforeningene og alle våre leverandører i Bangladesh forplikter vi oss dermed til å fortsette vår kollektive innsats for å skape trygge arbeidsplasser i alle klesfabrikker.