legg på en tier
Akkurat nå pågår det mange katastrofer og konflikter i verden, og barn er hardest rammet. I hele desember kan du legge på 10 kr på kjøpet ditt når du handler i butikk. På denne måten er du med og bidrar til UNICEFs arbeid for en bedre verden.

 

 

Vi har siden 2011 hatt et tett partnersamarbeid med UNICEF. UNICEF sikrer barns rettigheter og arbeider for å forbedre livene til alle barn og familiene deres.

Det nåværende UNICEF-programmet i Bangladesh, finansiert av Gina Tricot og i drift siden 2016, retter seg mot bysamfunn i Gazipur City Corporation – stedet der klesarbeiderne bor. Målet med programmet er å gi 150 000 barn og omsorgspersoner i målrettede byområder forbedret tilgang til helse, ernæring, vann, sanitære tjenester og utdanning. Vi arbeider for å sikre at kvinner, familiemedlemmer og unge jenter på lokalt nivå føler seg mer beskyttet og bemyndiget til å delta meningsfullt i beslutninger som påvirker deres liv.

Prosjektene som Gina Tricot er med og støtter, er rettet mot kvinner, familiemedlemmer og tenåringsjenter på lokalt nivå. Hovedformålet er blant annet: Mødreomsorg, postnatal omsorg, omsorg for nyfødte, menstruasjonshygiene og forebygging av barneekteskap og barnearbeid. Siden starten av samarbeidet med UNICEF har Gina Tricot donert 4,6 millioner USD (ca. 40 millioner svenske kroner) – til alle barn.

Som følge av Covid-19-pandemien er prosjektet blitt forlenget til 31. desember 2022, og i løpet av det siste året har Gina Tricot økt sin økonomiske støtte. Denne økningen har gjort det mulig å gi støtte til aktiviteter i 14 barnehager, fem førskolesentre og fem utdanningssentre for en ny sjanse. I tillegg forventes denne støtten å resultere i en ytterligere økning i antall aktiviteter, for eksempel et nytt utdannningsprogrammer for en ny sjanse for barn utenfor skolen som en del av det pågående prosjektet med revidert resultat og målbegunstigede.

 

 

 

I tidligere år i samarbeidet vårt med UNICEF har vi finansiert førskoler i Dhaka, Bangladesh, der vi blant annet har bidratt til at:

- 22 500 barn i alderen 4-5 år har fullført ett år på førskole
- 18 000 barn har gått videre til grunnskolen
- 4 500 barn har fullført deler av grunnskolen
- Implementert mothers at work i fabrikker som er utvalgt av UNICEF