Vi har siden 2011 hatt et tett partnersamarbeid med UNICEF. UNICEF sikrer barns rettigheter og arbeider for å forbedre livene til alle barn og familiene deres.

I 2019 har rundt 150 000 barn og familier i ekstra utsatte områder fått bedre tilgang til helsetjenester, ernæring, vann, sanitæranlegg og utdanning. De føler seg mer beskyttet og i stand til å involvere seg i meningsfylte beslutninger som påvirker livet deres. Målet med prosjektet er høyt – å endre atferd og sosiale normer i slumområder.

Prosjektene som Gina Tricot er med og støtter, er rettet mot kvinner, familiemedlemmer og tenåringsjenter på lokalt nivå. Hovedformålet er blant annet: Mødreomsorg, postnatal omsorg, omsorg for nyfødte, menstruasjonshygiene og forebygging av barneekteskap og barnearbeid. Siden starten av samarbeidet med UNICEF har Gina Tricot donert 4,6 millioner USD (ca. 40 millioner svenske kroner) – til alle barn.

 

 

 

 

I tidligere år i samarbeidet vårt med UNICEF har vi finansiert førskoler i Dhaka, Bangladesh, der vi blant annet har bidratt til at:

- 22 500 barn i alderen 4-5 år har fullført ett år på førskole
- 18 000 barn har gått videre til grunnskolen
- 4 500 barn har fullført deler av grunnskolen
- Implementert mothers at work i fabrikker som er utvalgt av UNICEF