Vi har siden 2011 hatt et tett partnersamarbeid med UNICEF. UNICEF sikrer barns rettigheter og arbeider for å forbedre livene til alle barn og familiene deres.

Det nåværende UNICEF-programmet i Bangladesh, finansiert av Gina Tricot og i drift siden 2016, retter seg mot bysamfunn i Gazipur City Corporation – stedet der klesarbeiderne bor. Målet med programmet er å gi 150 000 barn og omsorgspersoner i målrettede byområder forbedret tilgang til helse, ernæring, vann, sanitære tjenester og utdanning. Vi arbeider for å sikre at kvinner, familiemedlemmer og unge jenter på lokalt nivå føler seg mer beskyttet og bemyndiget til å delta meningsfullt i beslutninger som påvirker deres liv.

Prosjektene som Gina Tricot er med og støtter, er rettet mot kvinner, familiemedlemmer og tenåringsjenter på lokalt nivå. Hovedformålet er blant annet: Mødreomsorg, postnatal omsorg, omsorg for nyfødte, menstruasjonshygiene og forebygging av barneekteskap og barnearbeid. Siden starten av samarbeidet med UNICEF har Gina Tricot donert 4,6 millioner USD (ca. 40 millioner svenske kroner) – til alle barn.

Som følge av Covid-19-pandemien er prosjektet blitt forlenget til 31. desember 2022, og i løpet av det siste året har Gina Tricot økt sin økonomiske støtte. Denne økningen har gjort det mulig å gi støtte til aktiviteter i 14 barnehager, fem førskolesentre og fem utdanningssentre for en ny sjanse. I tillegg forventes denne støtten å resultere i en ytterligere økning i antall aktiviteter, for eksempel et nytt utdannningsprogrammer for en ny sjanse for barn utenfor skolen som en del av det pågående prosjektet med revidert resultat og målbegunstigede.

 

 

 

I tidligere år i samarbeidet vårt med UNICEF har vi finansiert førskoler i Dhaka, Bangladesh, der vi blant annet har bidratt til at:

- 22 500 barn i alderen 4-5 år har fullført ett år på førskole
- 18 000 barn har gått videre til grunnskolen
- 4 500 barn har fullført deler av grunnskolen
- Implementert mothers at work i fabrikker som er utvalgt av UNICEF