planet

Klimaendringene er Gina Tricot største utfordring. All vår produksjon, transport, reise og bygninger medfører utslipp og påvirker størrelsen på vårt karbonavtrykk. Her jobber vi kontinuerlig med å finne bedre og mer bærekraftige alternativer og å redusere klimapåvirkningen vår.


STICA

Gina Tricot er en del av The Swedish Textile Initiative for Climate Action (STICA). En plattform som hjelper svenske tekstilbedrifter og organisasjoner med å få en bedre forståelse av klimapåvirkningen og hvordan dette kan håndteres på best mulig måte. På den måten er vi nødt til å evaluere vår påvirkning gjennom hele produksjonsprosessen og jobbe hardt for å gjøre den så liten som mulig. Fra fiber til at plaggene kan resirkuleres!

I 2018 klimakompenserte vi for all klimapåvirkning som skjer i forbindelse med transport av produkter fra Pakistan og Tyrkia. Til sammen utgjorde dette 55 % av alle våre produkttransporter. Gjennom klimakompensasjon og medlemskapet i STICA reduserer vi vår klimapåvirkning, fra produkt til organisasjon. Vårt engasjement i STICA gir oss mer kunnskap og flere verktøy til å bli et langsiktig selskap med redusert klimapåvirkning.

Våre mål sammen med STICA:
• Forstå alle aspekter av klimapåvirkningen vår i alle ledd
• Måle utslippene våre av drivhusgasser
• Utvikle vitenskapelig baserte mål og planer for å redusere utslippene våre av drivhusgasser i tråd med 1,5° C oppvarming.
• Utvikle en prosess og struktur for rapportering og kommunikasjon av vår organisasjons fremskritt og påvirkning
• Identifisere tiltak som genererer forretningsfordeler og organisere samarbeidsprosjekter som har til hensikt å redusere utslippene i de delene av verdikjeden vår som ligger utenfor vår kontroll.

 

 

 

WWF

I 2020 innledet vi et samarbeid og partnerskap med Verdens naturfond WWF, med hensikt å sikre at Gina Tricots vannstrategi følger WWFs modell for Water Stewardship. 

Vi har allerede startet å bruke WWFs onlineverktøy Water Risk Filter (WRF). Det gir oss som varemerke mulighet til å utforske, vurdere og svare på risikoer angående vann i leverandørkjeden vår. Dette er første skritt mot en mer bærekraftig og ansvarlig bruk av vann i leverandørkjeden vår. Vi har startet med en av de største denimprodusentene våre i Tyrkia og deres vannkrevende anlegg. Vi har samlet inn data om blant annet mengden vann som brukes, hva slags vann, hvor mye som ble sluppet ut og hvor vannet ble sluppet ut.

I løpet av samarbeidet vil vi fortsette å vurdere risikoene våre og utvikle mål, strategi og handlingsplan basert på våre risikoer og muligheter for å bidra til et bedre vannmiljø.

 

 

 

svanen

Siden høsten 2019 har Gina Tricot samarbeidet med det nordiske miljømerket Svanen. Svanemerket er et av verdens fremste og hardeste miljømerker. Det er et miljømerke av type 1, som innebærer at det er en selvstendig organisasjon som arbeider ut fra et livssyklus-perspektiv og med et helhetlig syn under utviklingen av kriteriene. 

Det er med stor glede vi kan fortelle at våre populære basic tees nå er sertifisert med miljømerket Svanen. Basisgarderobens helter, som enkelt kan styles til en stilsikker og casual look. Våre Svanen-merkede t-skjorter finnes i flere fine farger, og har lavere miljøpåvirkning i alle produksjonsledd, fra råvare til ferdig produkt.