bærekraftig logistikk

Hos Gina Tricot jobber vi kontinuerlig med å optimere transporteffektiviteten. De fleste av transportene våre skjer med båt, noe som er det mest miljøvennlige alternativet. Målet er å redusere miljøutslippene hvert år. Det innebærer en nulltoleransevisjon for flyfrakt i produktplanleggingsfasen. Vi etterstreber også å ha så miljøvennlig emballasje som mulig til alle produktene våre. Å redusere tomrom, dvs. å ha så liten emballasje som mulig, hjelper oss med å redusere forbruket av drivstoff siden det blir plass til flere pakker på hver eneste transport. Vi har også begynt å kartlegge plastflyten vår for å redusere og for å ha riktig plast på riktig sted og kun der det er helt nødvendig. De pappeskene som leverandørene våre benytter ved transport fra produksjonslandet, gjenbruker vi når vi sender varene til butikk. Dette gir både en økonomisk og økologisk bærekraft, siden vi ikke trenger å kjøpe inn nye pappesker. Målet vårt er at all papp skal være FSC-merket eller resirkulert, og at all nødvendig plast skal være resirkulert.