klima og vann

80 % av tekstilers miljøpåvirkning kommer fra produksjonsfasen, ifølge Mistra Future Fashion. Det betyr at vi som varemerke har et stort ansvar for å redusere dette og benytte de beste tilgjengelige, mest miljøvennlige teknikkene i produksjonen. Hvis vi ser nærmere på produksjonen, er vannprosesser den delen som påvirker miljøet mest. Denne delen av produksjonen påvirker ikke bare klimaet gjennom utslipp av drivhusgasser, men bruker også en stor mengde vann og kjemikalier.

 

 

 

Innenfor rammene av vårt overgripende klimaarbeid er Gina Tricot medlem av STICA, Swedish Textile Initiative for Climate Action. Det er en plattform der svenske tekstilbedrifter og organisasjoner kan forstå vår påvirkning på klimaet og få kunnskap om beste tilgjengelige praksis for å håndtere den.

Vi må undersøke påvirkningen vår i hele verdikjeden og arbeide hardt for å redusere klimapåvirkningene fra hele virksomheten vår.