pledges

 

mål

Som organisasjon står vi overfor en rekke utfordringer på bærekraftområdet, og vi er fast besluttet på å jobbe med dette utrolig viktige temaet på en engasjert og ydmyk måte. Vi forsøker kontinuerlig å identifisere områdene der vi kan gjøre størst forskjell, og deretter se på hvordan vi kan øke fokuset akkurat der.

Hos Gina Tricot ønsker vi å gjøre en forskjell gjennom å bidra til en mer bærekraftig moteindustri. Vår styrke ligger i å sette høye mål, men det er fremfor alt det brennende engasjementet som gjennomsyrer hele organisasjonen, som tar oss fremover. Vi har satt en rekke viktige mål som vi tar sikte på å nå innen 2028. I umiddelbar fremtid legger vi ekstra stor vekt på følgende områder: Klima, sirkulær økonomi, åpenhet og styrking av kvinner.

Gjennom et tydelig bærekraftarbeid, nær dialog med leverandører, sosiale investeringer og et våkent øye for fremtidige materialer og prosesser kan vi gjøre en forskjell. Innenfor bærekraft vil vi aldri kunne lene oss tilbake og føle oss ferdige. Vi må hele tiden bli bedre, utfordre oss selv og utvikle alle delene i kjeden vår.

  

 

mål 2028

Vi er klar over at verden står overfor store utfordringer i arbeidet med å nå FNs globale mål innen 2030. Vi har derfor utarbeidet en plan med tydelige mål for organisasjonen – før 2028 vil vi bidra med:

- Produkter laget av mer bærekraftige og miljøvennlige materialer
- Produkter designet for en sirkulær økonomi
- Produkter som produseres og transporteres på en mer bærekraftig måte
- Produkter som selges gjennom bærekraftige salgskanaler

FNs globale mål er en samling av 17 globale mål, godkjent av FNs medlemsland i 2015, i arbeidet mot en bedre og mer bærekraftig fremtid. Målene tar opp de globale utfordringene i kombinasjon med fattigdom, manglende likestilling, klima, miljøødeleggelser, velstand, fred og rettferdighet. Her er det utrolig viktig at vi når samtlige mål innen 2030.

I 2019 foretok vi på Gina Tricot grundige analyser av selskapets virksomhet for å se hvordan den virker inn på hvert av FNs globale mål. Konklusjonen ble seks ekstra aktuelle områder, og det er her vi skal sette inn støtet for å kunne bidra på en så meningsfylt måte som mulig:

Mål 5 – Likestilling mellom kjønnene
Mål 6 – Rent vann og hygiene
Mål 8 – Anstendige arbeidsforhold og økonomisk vekst
Mål 12 – Ansvarlig produksjon og forbruk
Mål 13 – Klimatiltak
Mål 17 – Partnerskap for å nå alle mål

 

 

 

åpenhet er nøkkelen

En av utfordringene som tekstilindustrien står overfor er å oppnå større åpenhet fra leverandører og produksjonsenheter. Det er stor interesse for alle sider ved bærekraft, og vi vil gjøre det mulig for kundene å få fullstendig informasjon om våre produkters opprinnelse.

I 2018, som en del av arbeidet vårt med økt transparens, begynte vi å publisere informasjon om hvilken leverandør og fabrikk som produserer respektive produkt for alle denimproduktene våre. Planen for 2019 og fremover er å publisere samme informasjon for alle produktene våre.

Vi jobber også med å få en langsiktig relasjon til alle leverandørene våre, med hyppig kommunikasjon og besøk på stedet. Hensikten er å unngå underleverandører eller problemer med nulltoleranse.

Se listen over leverandører vi samarbeider med:

Tier 1: Sluttproduktrelaterte produksjonsenheter
Denne listen inkluderer alle Gina Tricots aktive produksjonsenheter for sying, beskjæring, plaggvask, plasseringstrykk, broderi, etterbehandling og pakking. Såkalte vertikale leverandører som har både sluttproduktrelaterte prosesser og Tier 2-prosesser, for eksempel farging og vasking internt, er oppført under Tier 1. Denne listen oppdateres to ganger i året og siste oppdatering er alltid tilgjengelig på denne siden. Sist oppdatert: august 2022

Tier 2: Råmaterialer + tilbehørsrelaterte produksjonsenheter
Denne listen inkluderer alle Gina Tricots aktive fabrikker som produserer stoffer og garn, fasiliteter for farging, vask, alt overtrykk og tilbehør. Denne listen oppdateres to ganger i året og siste oppdatering er alltid tilgjengelig på denne siden. Sist oppdatert: august 2022


stikk gjerne innom

Å være et bærekraftig selskap betyr også å være transparent. Hos Gina Tricot ønsker vi å fortelle mer om vår verden – hva vi gjør for å bli bedre og hvilke utfordringer vi står overfor. I butikkene våre kan du stille spørsmål til våre dyktige medarbeidere, og her har vi opprettet en egen bærekraftside der du kan lese mer om vår reise og vårt samfunnsansvar. Vær så god og klikke deg rundt! Flere spørsmål? Ta gjerne kontakt med vår bærekraftavdeling:

Global Production and Sustainability Manager
Emma Garrote
E-mail

CSR and Quality Manager
Rebecca Watkins
E-mail

Hovedkontor
Gina Tricot Försäljnings AB
Teknologgatan 2
503 38, Borås
Tlf: +46 (0) 33 799 19 00
Faks: 033 799 19 89
Org. nr.: 556994-5818