the transparency project

Er det mulig å skape mote med full transparens? Svaret er ja! I samarbeid med Science Park Borås og deres Mikrofabriker-prosjekt har vi utviklet en unik kapsel der vi kan vise all påvirkning gjennom produksjonskjeden – økologisk, sosialt og økonomisk. Gjennom spennende forskning og innovativ blokkjede-teknikk som drives av PaperTale, har vi kunnet spore alt materiale, alle involverte, all energibruk og alle kostnader.

Hvert plagg har sin egen NFC-chip, og ved å laste ned PaperTale-appen og skanne chipen med mobilen, får du tilgang til hele reisen, fra bomullsåker til ferdig kolleksjon. Prøv selv og se!
les mer om prosjektet