Vilkår Club Gina Tricot

Generelt
DDisse vilkårene gjelder for Club Gina Tricot, et lojalitetsprogram utarbeidet i fellesskap mellom Gina Tricot AB (org. nr. 556534-8843) og Gina Tricot AS (org. nr. 892380082) (selskapene er i fellesskap referert til som ”Gina Tricot” nedenfor).

Medlemskap
For å bli medlem må du ha fylt 16 år og være folkeregistrert i Norge. Meld deg inn via en av våre butikker eller på ginatricot.com. Medlem-skapet er kostnadsfritt og gjelder i samtlige Gina Tricot butikker i Norge og i Gina Tricots norske nettbutikk. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre. Du har alltid rett til å si opp medlemskapet uten oppsigelsestid.

Avtaleperiode og vilkårsendringer
Ditt medlemskap gjelder inntil videre. Gina Tricot har også rett til å si opp ditt medlemskap dersom Gina Tricot skulle beslutte å avvikle Club Gina Tricot. Gina Tricot har rett til å endre vilkårene for Club Gina Tricot. Endringene blir publisert på hjemmesiden vår og sendes ut i e-post. De vilkårene som til enhver tid gjør seg gjeldene finnes tilgjengelig på www.ginatricot.com.

Kontakt
Ta kontakt med din butikk eller kundeservice dersom du har spørsmål om Club Gina Tricot!
E-post: [email protected]
Adresse: Gina Tricot AB, Club Gina Tricot, Box 906, S-501 10 Borås
E-post, DPO: [email protected]

Gjelder fra 2020-04-14

 

Personvernpolicy

Behandling av personopplysninger og kjøpsinformasjon
Når du blir medlem av Club Gina Tricot vil Gina Tricot behandle dine personopplysninger. Formålet med behandlingen er å vite hvem du er, kunne kontakte deg, kunne administrere innsamlingen av poeng og gi deg de riktige tilbudene avhengig av hvilket nivå du tilhører, samt å kunne samle og analysere informasjon om dine kjøp. Informasjon som innhentes og gjelder dine kjøp vil bare bli brukt til å gi deg tilbud og rabatter, samt til utsendelse av markedsføring av både generell og målrettet karakter. I markedsføringsøyemed vil ikke opplysninger om spesifikke kjøp som er eldre enn 36 måneder benyttes. Gina Tricot vil bare behandle dine personopplysninger så lenge det er nødvendig og vil fjerne dine personopplysninger når de ikke lenger anses aktuelle eller nødvendige. Gina Tricot meddeler ikke dine personopplysninger til tredjeparter med mindre dette er nødvendig som følge av en rettslig forpliktelse, for å kunne yte tjenester til deg, for å analysere dine personopplysninger eller for trykking og distribusjon av markedsføring. De bedriftene vi bruker, er kontrahert av oss, og de får kun bruke de personopplysningene som stilles til deres rådighet i overensstemmelse med våre instruksjoner.

Vær oppmerksom på at mesteparten av kommunikasjonen fra Club Gina Tricot skjer via e-post eller SMS. Du kan selv avgjøre hvordan du vil ta imot informasjon om Club Gina Tricot. Vil du endre dine innstillinger, tilbakekalle samtykke eller korrigere informasjonen som finnes om deg, kan du gjøre dette på ginatricot.com eller ved å kontakte kundeservice. Det er ditt eget ansvar å oppdatere dine kontaktopplysninger.

Det er Gina Tricot AB som er databehandlings ansvarlig for den behandling av personopplysninger som utføres i samsvar med disse vilkårene. Les her

hvis du vil vite mer om hvordan vi behandler personopplysningene dine.

En gang i året har du kostnadsfritt mulighet til å motta samtlig informasjon som finnes lagret om deg, formålet med behandlingen av disse person- opplysningene og informasjon om hvor disse personopplysningene er hentet fra. Forespørsel om å motta slik informasjon skal være skriftlig og sendes til Club Gina Tricots kundeservice på den adressen som angis nedenfor. Dersom du anser de personopplysningene vi behandler for å være feil eller disse har blitt behandlet i strid med gjeldende lov, har du også rett til å be om at disse personopplysningene rettes opp, blokkeres eller tas bort.

Samtykke til behandling av personopplysninger
Når du blir medlem av Club Gina Tricot samtykker du til å bli bundet av disse vilkårene og til å gi Gina Tricot rett til å behandle dine personopplysninger i samsvar med disse vilkårene. Du samtykker også til å motta direkte markedsføring fra Gina Tricot via brev. Du har når som helst rett til å avslutte ditt medlemskap og dermed tilbakekalle ditt samtykke.

Gjelder fra 2020-04-14