compete & winwin a pair of 90s highwaist jeans!

Win a pair of our popular 90s highwaist jeans in any wash you want! Join the contest on our Instagram @ginatricot. Good luck! ❤Competition ends midnight february 17, 2021. Winner will be announced on the competition post on instagram. 


compete on istagram now
 


Gina Tricot förbehåller sig rätten att återanvända tävlingssvar i informations- och marknadsföringssyfte. Tävlingen är öppen för alla över 18 år. Anställda och familjemedlemmar till anställda får inte delta i tävlingen. Gina Tricot förbehåller sig rätten att utse tävlingsvinnaren. Juryns beslut får inte överklagas.  En ny vinnare kan utses om villkoren inte är uppfyllda eller om det inte är möjligt att nå vinnaren. Alla inlägg som är oetiska eller stötande kommer att tas bort. Priserna är personliga och får inte bytas mot kontanter. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.