People

Empowering women

Vi arbetar för att stärka kvinnor, bland annat genom att ge kvinnor inspiration och självförtroende genom våra kläder men även i arbetet internt och i våra produktionsled.

För oss är detta ett ledord och en självklarhet att arbeta med, då vi i organisationen är 97% kvinnor och säljer produkter till kvinnor.

Genom våra starka samarbeten hjälper vi att stötta kvinnor på många olika plan i vår globala värld. T.ex. Dress for Success, UN Women & UNICEF

 

Hållbarhetsarbete i praktiken

Den egna närvaron och de besök vi gör själva är ett komplement till den tredjepartsgranskning som sker inom ramen för amfori Business Social Compliance Initative (BSCI) och The Accord on fire and safety (Accordet). Gina Tricot är sedan 2008 medlemmar i amfori BSCI, en av världens största organisationer för att säkra systematisk, oberoende uppföljning av leverantörskedjor. amfori BSCI’s över 2 000 medlemmar har enats i en uppförandekod och får genom initiativet tillgång till verktyg och uppföljning av uppförandekod genom tredjepartsrevisorer. Tillsammans inom BSCI blir vi starka i diskussionen med leverantörer och stater.  

I november 2013 skrev Gina Tricot på The Accord for Fire and Building Safety in Bangladesh, det sk. Accordet. Accordet som är sprunget ur den hemska katastrofen vid Rana Plaza där en fabriksbyggnad kollapsade i Bangladeshs huvudstad Dhaka i april 2013 och tog 1 129 liv. Över 200 internationella företag är idag anslutna till Accordet och arbetar aktivt för att en bättre och säkrare klädindustri. Som företag åtog vi, och alla andra som signerade Accordet att under fem år arbeta med åtgärdsplaner för de fabriker som vi arbetar med i Bangladesh. Dessvärre insåg vi alla att det skulle behövas mer tid och mer involvering från de lokala myndigheterna, varvid 2018 Accord arbetades fram med en mer tydlig överlämningsfas där Gina Tricot fortsatt deltar i arbetet.