Planet

Hållbara transporter

I planeringsfasen för varje ny produkt finns alltid val av transportslag med. Sedan många år tillbaka har Gina Tricot nolltolerans för flygtransport i planeringsfasen. Vi förespråkar båt, tåg eller intermodal, dvs en kombination där merparten är de förstnämnda samt lastbil, snarare än enbart lastbilstransport. Vi ser dessvärre att flyg fortfarande sker, men då som en konsekvens av något, exempelvis strejk i hamnar eller försenad produktion. Dock är det som sagt i undantagsfall och enbart en liten andel. Utöver val av transportslag behöver vi även transportera smartare.  Genom att pla­nera transporterna kan vi samfrakta, och frakten blir då mer platsef­fektivt, vilket är miljömässigt bättre och samtidigt ekonomiskt.

 

Onebag habit

Den 1 juni 2017 lanserades initiativet One Bag Habit i Sverige; ett branschinitiativ där flera företag i detaljhandeln har anslutit sig. Gina Tricot är en del av detta initiativ som vill bidra till minskad konsumtion av påsar och en ökad medvetenhet om påsars negativa miljöpåverkan. Därför tar företagen betalt för sina påsar och skänker överskottet från denna försäljning till olika ändamål som stöttar hållbar utveckling. Initiativet är ett svar på ett EU-direktiv att minska förbrukningen av plastpåsar.

Allt överskott från Gina Tricots påsförsäljning i Sverige har hittills tillägnats UN Women. Pengarna går nu till arbetet för en jämställd värld fri från våld samt diskriminering av flickor och kvinnor. I Norge skänks överskottet till Handelens Miljöfond, som arbetar med att minska plastnedskräpningen och öka återvinningen, i Finland skänks pengarna till John Nurminen foundation – med målet Ett rent Östersjön.

 

STWI - Sweden Textile Water Initiative

En specifik väsentlig negativ miljöpåverkan i leverantörsledet är vattenanvändning. Där för är vi medlemmar i STWI och bedriver i samarbete med andra i vår bransch och specifika vattenprojekt i de länder vi köper varor från. Gina Tricot har varit medlemmar i Sweden Textile Water Intiative (STWI) sedan 2014. STWI arbetar för att utbilda och stötta fabriker i att hushålla med vatten, energi och kemikalier. Vi har under åren fokuserat på våra denimleverantörer, eftersom vattenanvändningen är stor i denimproduktionen.