För senaste uppdatering och förtydligande om kampanjen, läs vårt pressmeddelande.initiatives of 2022
 

Support Gina Tricot Forest In Store

Biologisk mångfald är livsviktig för vår planet, och för framtiden – i samarbete med EcoTree odlar vi nu vår egen skog lokalt i Danmark. Gina Tricot Forest är ett initiativ där vi blir en del av en växande rörelse för att återskapa naturen och bidra till den biologiska mångfalden. Genom att lägga på 10 kr i kassan när du shoppar hjälper du oss att fylla skogen med bikupor, då bin är en oerhört viktig del av kedjan. Tillsammans får vi naturen att blomstra. Tack.
Bin har en stor betydelse både för oss människor och för djurlivet, då de står för 80% av all pollinering av blommor och växter. Något som är nödvändigt för att våra grödor ska växa och ge oss livsmedel. Världens bin är hotade av utrotning, och därför väljer vi att tillsammans med EcoTree, placera ut bikupor i vår skog. Nu kan du vara med och bidra till att fler bin får leva och frodas där de trivs om bäst, i härlig skogsmiljö.