faq: hållbarhet


Ställer Gina Tricot några krav på sina leverantörer kring användandet av kemikalier?
Ja. Gina Tricot har en lista med kemikalier som begränsas eller förbjuds i produktionen av våra produkter. Denna lista ingår i det avtal som samtliga leverantörer signerar innan produktion får startas.

Utförs tester av kemikalieinnehåll i Gina Tricots produkter?
Ja. Gina Tricot och våra leverantörer gör regelbundna tester på produkter från nya leverantörer och av nya material samt produkter med förhöjd risk. Från huvudkontoret utför vi även slumpmässiga stickprov.

Gällande produktkvalitet, ställer Gina Tricot några krav på sina leverantörer?
Ja. Gina Tricot har en lista med kvalitetskrav som samtliga produkter skall uppnå. Denna lista ingår i det avtal som alla leverantörer undertecknar innan produktion startas. Leverantörerna testar fortlöpande produkternas kvalitet och vi gör hela tiden tester på huvudkontoret.

Testar Gina Tricot sina produkter för att undersöka produktkvaliteter?
Ja. Gina Tricot gör regelbundna tester på produkter för att hålla en så jämn produktkvaliter som möjligt.

Ställer Gina Tricot krav på att smycken skall vara nickelfria?
Nej, våra produkter/detaljer är generellt sett inte nickelfria, utan vi följer EUs lagkrav och gränsvärde som är satta för att användare inte skall utveckla allergi. Där är viss mängd frigjord nickel tillåtet och det är denna halt som ingår i Gina Tricots kemikalielista, den lista med kemikalier som begränsas eller förbjuds i produktionen av våra produkter. Kemikalielistan följs av vår smyckesleverantör.

Har Gina Tricot tagit ställning till användandet av sandblästring i jeansproduktionen?
Ja, Gina Tricot tillåter inte sandblästring. Detta med hänsyn till hälsa och säkerhet för de som arbetar med tillverkningen av våra produkter.

Hur ställer sig Gina Tricot till mulesing?
Vi använder enbart certifierat mulesing-fri ull.

Kan man lita på att Gina Tricot bara säljer produkter av fejkpäls?
Ja, Gina Tricot tillåter endast konstgjord päls av syntetmaterial.

Använder ni på Gina Tricot dun och fjädrar i era produkter?
Gina Tricot använder endast dun och fjädrar från (döda) fåglar som fötts upp för köttproduktion. Vi tillåter inte att dun och fjädrar plockas från levande fåglar. Vi arbetar enbart med en leverantör för våra dun- och fjäderprodukter, och denna leverantör är certifierad för RDS.

Hur arbetar ni med lädervaror?
Läder accepteras enbart i våra produkter om det kommer från (döda) djur som fötts upp för köttproduktion. Vi har nominerat en handfull garverier och leverantörer som vi arbetar med och det är enbart dessa som får producera åt Gina Tricot vad gäller produkter i äkta läder.

Är produkter på Gina Tricot testade på djur?
Gina Tricot tillåter inte djurförsök på våra kosmetiska produkter.

Ställer Gina Tricot krav kring användandet av parabener?
Gina Tricot tillåter inte parabener i makeupprodukter. Parabener är upptagna i Gina Tricots kemikalielista, vilken följs av våra kosmetikleverantörer.

Använder sig Gina Tricot av miljövänliga material?
Ja. Gina Tricot använder sig av både ekologisk bomull, Better Cotton, Viskos från grönrankade leverantörer i Canopys Hot Button report, Tencel® och Återvunnen polyester. Produkter som är producerade i dessa material har oftast en etikett för att du som kund lättare ska kunna handla hållbart i Gina Tricots butiker.

Kan man se var Gina Tricots produkter är tillverkade?
Alla produkter med skötselråd är märkta med ursprungsland.

Har Gina Tricot en uppförandekod?
Ja. Vår uppförandekod är grundläggande för arbetet med samtliga ansvarsfrågor hos oss. I uppförandekoden tar vi upp de krav gällande lön, arbetstid, hälsa och säkerhet som våra leverantörer måste följa. Kraven baseras på internationell arbetsrättslagstiftning (ILO) och används av alla deltagare i organisationen BSCI.

Hur kontrollerar Gina Tricot att uppförandekoden följs?
Som deltagare i amfori BSCI får Gina Tricot tillgång till en plattform för uppföljning av våra leverantörer. Vi besöker också våra leverantörer kontinuerligt.

Vad är amfori BSCI?
amfori Business Social Compliance Initiative är en organisation som arbetar för att förbättra arbetsvillkor i leverantörsländer. Genom att vi deltar i organisationen får vi tillgång till verktyg för uppföljning och utbildning av våra leverantörer.

Förekommer det barnarbete i de fabriker där ni har produktion?
Gina Tricot accepterar inte barnarbete. Reglerna i uppförandekoden är till för att skydda barn från ekonomisk utnyttjning, från att utföra arbete som kan vara farligt, påverka utbildning eller vara skadligt för barnets hälsa och utveckling. Om det skulle vara så att någon under 15 år arbetar i fabriken har vi inom BSCI en plan för hur det ska hanteras med utgångspunkt att hjälpa barnet.

Var produceras de kläder som ni säljer?
Den största delen av produktionen sker i Turkiet, närmast följt av Kina, Bangladesh, Pakistan och Indien. Vi har också en liten andel av produktionen i några europeiska länder.

Gina Tricot äger inte fabrikerna, hur kan ni vara säkra på att kontroller görs och efterlevs?
Vi arbetar bland annat med de verktyg som amfori BSCI tillhandahåller, revisioner, utbildningar och erfarenhetsutbyten. amfori BSCI är ett affärsdrivet initiativ för företag som bestämt sig för att förbättra arbetsvillkor i de globala leverantörskedjorna. Grunden i uppföljningen är amfori BSCI:s uppförandekod och den är också grundläggande i de avtal som vi skriver med våra leverantörer.

Är kontrollerna av fabrikerna för- eller oanmälda?
En viktig förutsättning för långsiktiga förbättringar av arbetsvillkoren bygger på förtroende mellan leverantörer och kund. Våra egna besök hos leverantörer är till största del föranmälda, delvis på grund av vårt arbete med att skapa detta förtroende samt för att säkerställa att de som vi önskar träffa verkligen finns på plats hos leverantören. Revisioner görs också vid föranmälda datum av samma anledning som ovan, plus att det dessutom är ett omfattande revisionsfrågeformulär med över 200 frågor som ska besvaras. Många av frågorna kräver bakomliggande dokumentation och för att säkerställa att alla dokument finns tillgängliga är det nödvändigt med föranmälda besök. Det sker också oanmälda besök, speciellt vid misstanke om att något är fel.

Ni har all er produktion i låglöneländer, hur ser ni till att de som producerar era kläder har rättvisa villkor?
Vårt mål är att tillsammans med leverantörer nå en säker och bra arbetsmiljö för de som producerar våra produkter. Dialog och leverantörsutveckling är nyckelord för att uppnå detta mål. Vi äger inte fabrikerna som producerar våra kläder, så ett nära samarbete med våra leverantörer är en förutsättning för att våra kläder och accessoarer ska leva upp till de krav vi har på design och kvalitet. Samt att de fabriker där produktion sker uppfyller kraven i vår uppförandekod. För att kunna följa upp arbetet hos leverantörerna deltar vi sedan våren 2008 i amfori BSCI. Vi besöker fabrikerna kontinuerligt i samband med produktutveckling och för att informera om samt utföra inspektioner för efterlevnad av uppförandekoden. Detta är ett arbete som tar tid och som är en ständigt pågående process.

Hur kontrollerar ni att fabrikerna är säkra?
Att arbetsplatsen är säker och hälsosam är ett av de 11 områden i uppförandekoden och som följs upp vid en revision. Bland annat kontrolleras säkerhetsutrustning, brandskydd, tillgång till toaletter och rent vatten.

Tillåter ni fackförbund i fabrikerna?
Rätten till föreningsfrihet och rätt till kollektivförhandlingar finns med i vår uppförandekod. Vi kan inte genomföra fackliga åtgärder men vi kan ställa krav på att det ska vara accepterat att ansluta sig.

Varför betalar ni inte fabriksarbetarna minimilöner de kan leva på?
Gina Tricot äger inga egna fabriker utan vi köper varor från en mängd olika tillverkare. Vår uppfattning är att det är i respektive land som löner bäst beslutas, mellan arbetsgivare och arbetstagare med stöd i nationell lagstiftning. I uppförandekoden ställs krav på att leverantörerna ska betala minst den lagstiftade minimilönen. Idag finns det inte en definition av "levnadslön" för respektive land eller region, utan en mängd olika sätt att räkna på. I de fall där minimilönen är för låg anser vi att den regelbundet ska revideras av lokal regering för att spegla övriga kostnadsökningar i samhället. Vi på Gina Tricot utför löpande lönekartläggningar hos våra leverantörer för att säkertsälla att lönerna minst är enligt lagstadgad minimilön.

Ni tillverkar en stor mängd kläder, var har ni för ansvar för att ta hand om dem efter användning?
Att reducera avfall är en viktig del av hållbarhetsarbetet. Vi erbjuder alla att lämna in oönskade plagg i våra butiker i Sverige, Danmark och Finland. Vår återvinningspartner Human Bridge tar hand om dessa plagg, tillsammans med ett partnerföretag i Holland, där kapacitet finns för storskalig textilåtervinning. Varor som blir över i våra butiker skänker vi till Human Bridge eller till Fretex i Norge. För att lära oss mer återvinning samarbetar vi i nätverk i branschen och för löpande dialog med intressenter.

Publicerar Gina Tricot en hållbarhetsredovisning?
Våren 2013 publicerade vi vår första hållbarhetsredovisning och varje vår kommer en uppföljning. Se alla hållbarhetsredovisningar här

Ni har ett projekt i Bangladesh, hur ser samarbetet ut mellan Unicef och Gina Tricot?
Unicef är FN:s barnfond och arbetar på uppdrag av FN för att förverkliga barns rättigheter.
Samarbetet mellan Gina Tricot och Unicef sträcker sig över många år, innefattar byggandet av 150 förskolor och kommer ge över 22 000 barn ökade förutsättningar för att klara vidare skolgång. Förskolorna ligger i slumområden i Dhaka, huvudstaden i Bangladesh, och barnen som går där är mellan 4 och 5 år gamla. Förskolorna har finansierats av Gina Tricot och byggts upp av Unicef. Vi har sedan dess fortsatt samarbetet i Dhaka där familjer fått förbättrad tillgänglighet till vård, näring, vatten, sanitära anläggningar och utbildning. 

Vad kan jag själv göra för miljön?
Köp plagg som du vet att du kommer att använda mycket och under flera säsonger och som enkelt kan matchas och stylas ihop med annat i din garderob. Plagg som köps med eftertanke och tas om hand om med omsorg har en längre livscykel. Att laga eller sy om plaggen för en uppdaterad look och då ökar samtidigt plaggets livslängd. Du kan alltid lämna in dina gamla plagg för återvinning i Gina Tricots butiker. Vi donerar alla plagg, som lämnas in och som reklameras, till våra långvariga partners; Human Bridge och Fretex.

Genom att ta hand om dina kläder kan du skona miljön från onödig påverkan. Försökt att i största möjliga mån vädra plagg före att tvätta. Ska du ändå tvätta så tänk på att sänka tvättemperaturen, försök också att fylla maskinen och att alltid använda skonsamt miljömärkt tvättmedel. Följ alltid anvisningarna på förpackningen så du inte överdoserar tvättmedlet. Slutligen så gör det stor skillnad att låta dina kläder torka hängandes istället för i torktumlare.

Har ni publicerat er leverantörslista?
Ja. Vår lista över leverantörer innehåller aktiva fabriker som ägs eller används av våra leverantörer. Vi uppdaterar listan kontinuerligt.

 

Tier 1: Slutproduktrelaterade produktionsenheter
Denna lista innehåller alla för Gina Tricot aktiva produktionsenheter för sömnad, beskärning, plaggtvätt, placeringstryck, broderi, efterbehandling och packning. Så kallade vertikala leverantörer som har både slutproduktrelaterade processer och Tier 2-processer som till exempel färgning och tvätt internt listas under Tier 1. Denna lista uppdateras två gånger per år och den senaste uppdateringen finns alltid tillgänglig på denna sida. Senast uppdaterad: augusti 2022

Tier 2: Råmaterial + tillbehörsrelaterade produktionsenheter
Denna lista innehåller alla för Gina Tricot aktiva fabriker som tillverkar tyger och garn, faciliteter för infärgning, tvätt, all over-tryck och tillbehör.  Denna lista uppdateras två gånger per år och den senaste uppdateringen finns alltid tillgänglig på denna sida. Senast uppdaterad: augusti 2022