people

 

Gina Tricot består och drivs till stor del av kvinnor – hela 97% av alla som jobbar här är kvinnor. För oss är det en självklarhet att arbeta för att stärka kvinnan i allt vi gör. Genom att bland annat ge kvinnor inspiration och självförtroende genom våra kläder men även att stärka kvinnors rättigheter i arbetet internt och i våra produktionsled. Vi är stolta över att stötta UNs globala rörelse för att stärka kvinnor, UN Women Sverige, – arbetet ger kvinnor makt och kontroll över sina egna liv och förmågan att göra strategiska val.

 

 


 

nästa generation

Vi på Gina tricot är medvetna om den inverkan vi har på barn och unga i olika sammanhang. Våren 2019 introducerade vi vår första kollektion för barn, och det har sen dess blivit fler kollektioner. Vi är måna om att förmedla en lekfullhet när vi kommuniserar kring våra barnplagg. Våra produkter ska vara för alla och vi har en nolltoleras emot könsdiskriminering och sexism.

Tillsammans med våra partners strävar vi efter att påverka varje barns liv på ett positivt sätt. Genom att finansiera de sociala investeringarna som FN: s barnfond (UNICEF) stöder vi det stora arbete de gör.

rättvis produktion

"Ryggraden i vårt arbete kring socialt ansvar är vår lokala närvaro. Vi har kollegor på plats i våra största produktionsländer som besöker leverantörer och uppmärksammar deras arbete. Det är det bästa sättet att säkerställa att arbetsmiljön för de anställda håller vår standard”.
Rebecca Watkins, CSR & Quality Manager.

Då vi har ansvarig personal på plats i Turkiet, Bangladesh och Kina har vi möjlighet att få djupare inblick i leverantörsledet, göra besök längre ner i kedjan och ta snabbare actions på saker vi upptäcker.

 

 

uppförandekoden

I uppförandekoden har vi samlat alla våra etiska krav i förhållande till våra leverantörer och partners. Koden innehåller alla våra krav och utgör grunden för vårt företagsansvar. Uppförandekoden är baserad på FN:s redogörelse om mänskliga rättigheter, Internationella arbetsorganisationens praxis och FN:s redogörelse om barns rättigheter.

Gina Tricot är medlemmar i amfori BSCI, Business Social Compliance Initiative, vilket betyder att vår uppförandekod överensstämmer med krav från mer än 2 300 medlemsföretag. Alla våra leverantörer måste signera uppförandekoden innan de börjar arbeta för oss.