Gina Tricot har varit medlemmar i amfori (tidigare BSCI, Business Social Compliance Initiative) sedan 2008. amfori sammanför i nuläget över 2 000 företag kring en gemensam uppförandekod och stödjer dem i deras arbete med sociala och miljömässiga frågor i leverantörskedjan. Som medlemmar förbinder vi oss att implementera uppförandekoden i våra leverantörskedjor.Löpande tredjepartsinspektioner av fabrikerna genomförs genom amfori. Vi får också tillgång till en plattform som samlar revisioner och information kring våra leverantörer, ett viktigt verktyg i vårt kontinuerliga arbete kring utvärdering och uppföljning i producentledet.


rättvis lön

Genom amfori övervakar Gina Tricot lönerna som betalas ut till de anställda som tillverkar våra kläder. I linje med vår uppförandekod och lokal lagstiftning skall leverantörerna betala minst landets lagstadgade minimilön. Det finns dock problem i att minimilönen i vissa fall knappt täcker de anställdas basbehov. Vi är medvetna om problemet och arbetar, tillsammans med amfori och våra lokala representanter, med att försöka påverka och förbättra situationen och skapa en förändring i klädindustrin.

Gina Tricot utför också egna lönekartläggningar i samtliga produktionsländer för att garantera lönenivåerna. Tillsammans har kraften att påverka i en postiv riktning!