the accord on fire and building safety in Bangladesh

 

Sedan 2013 har Gina Tricot varit medlem i Accord on Fire and Building Safety i Bangladesh och under det senaste året undertecknade vi det nya avtalet International Accord for Health and Safety i textil- och klädindustrin. Som en förlängning av det tidigare avtalet förbinder sig undertecknarna av detta avtal att stödja de hälso- och säkerhetsprogram som redan genomförts i Bangladesh samt en global spridning av landsspecifika hälso- och säkerhetsprogram. Tillsammans med fackföreningarna och alla våra leverantörer i Bangladesh förbinder vi oss därmed att fortsätta vårt gemensamma arbete för att skapa säkra arbetsplatser i alla klädfabriker.