Klimatförändringarna är Gina Tricots största utmaning. All vår produktion, våra transporter, resor och byggnader medför utsläpp och påverkar storleken på vårt koldioxidavtryck. Här arbetar vi ständigt för att hitta bättre och mer hållbara alternativ och minska vår klimatpåverkan.


STICA

Gina tricot är en del av The Swedish Textile Initiative for Climate Action (STICA). En plattform som hjälper svenska textilföretag och organisationer med att öka förståelsen för vår klimatpåverkan och hur detta kan hanteras på bästa möjliga sätt. Därmed måste vi utvärdera vår påverkan genom hela tillverkningsprocessen och arbeta hårt för att minimera hela företagets klimatpåverkan. Från fiber till det att plaggen går att återvinna !

Under 2018 klimatkompenserade vi för all klimatpåverkan som sker vid produkttransporter från Pakistan och Turkiet. Tillsammans utgjorde de 55% av alla våra produkttransporter. I arbetet med klimatkompensering, tillsammans med medlemskapet i STICA, minimerar vi vår klimatpåverkan, från produkt till organisation. Vårt engagemang i STICA ger oss mer kunskap och fler verktyg för att bli ett långsiktigt företag med mindre klimatpåverkan.

Våra mål tillsammans med STICA:

– Förstå alla aspekter i vår klimatpåverkan i alla led
– Mäta våra växthusgasutsläpp
– Utveckla vetenskapliga baserade mål och planer för att minska våra växthusgasutsläpp i linje med 1,5 °C uppvärmning.
– Utveckla en process och struktur för rapportering och kommunikation av vår organisations framsteg och påverkan
– Identifiera åtgärder som genererar affärsfördelar och organisera samarbetsprojekt som syftar till att minska utsläpp i delar av värdekedjan som ligger utanför vår kontroll.

WWF

Under 2020 inledde vi ett samarbete och partnerskap med Världsnaturfonden WWF, med syftet att säkerställa att Gina Tricots vattenstrategi följer WWFs modell för Water Stewardship. Läs mer om projektet HÄR.

Vi har redan nu börjat använda WWFs onlineverktyg Water Risk Filter (WRF). Det ger oss som varumärke möjlighet att utforska, bedöma och agera på vattenrisker i vår leveranskedja. Detta är det första steget mot en mer hållbar och ansvarsfull användning av vatten i vår leveranskedja. Vi har börjat med en av våra största denimproducenter i Turkiet och dess vattenkrävande anläggningar. Vi har samlat in data om bland annat mängden vatten som används, vilken typ av vatten, hur mycket som släpptes ut och var vattnet släpptes ut.

Under samarbetets gång kommer vi att fortsätta att utvärdera våra risker och ta fram mål, strategi och handlingsplan baserat på våra risker och möjligheter att bidra till en bättre vattenmiljö.

svanen

Hösten 2019 började Gina Tricot arbeta med den nordiska miljömärkningen Svanen. Svanenmärket är ett av världens främsta och hårdaste miljömärkning. Det är en miljömärkning av typ 1, vilket innebär att det är en självständig organisation som arbetar enligt livscykelperspektivet och med helhetssyn under utvecklingen av kriterier. Den kontrolleras även av ISO 14024-standarden (läs mer på: www.svanen.se).

Vår vision är att de flesta av våra basprodukter ska tillverkas enligt denna certifiering, däribland denim- och trikåkollektionen. Just nu arbetar några av våra viktigaste affärspartner i Turkiet och Bangladesh med hela produktionskedjan för att få certifieringarna klara. ”Vi vill vara en del av en bättre och mer hållbar textilindustri. Ökad insyn i och kontroll över viktiga delar av produktionen såsom kemikalier och vattenanvändning är en bra början. Vi vet att Svanenmärkningen är väldigt tuff men det är värt allt arbete i slutänden.” Bumin Fisek, Kardem Tekstil Ltd. affärspartner till Gina Tricot.