planet

Klimatförändringarna är Gina Tricots största utmaning. All vår produktion, våra transporter, resor och byggnader medför utsläpp och påverkar storleken på vårt koldioxidavtryck.


STICA

Gina tricot är en del av The Swedish Textile Initiative for Climate Action (STICA). En plattform som hjälper svenska textilföretag och organisationer med att öka förståelsen för vår klimatpåverkan och hur detta kan hanteras på bästa möjliga sätt. Därmed måste vi utvärdera vår påverkan genom hela tillverkningsprocessen och arbeta hårt för att minimera hela företagets klimatpåverkan. Från fiber till det att plaggen går att återvinna !

Under 2018 klimatkompenserade vi för all klimatpåverkan som sker vid produkttransporter från Pakistan och Turkiet. Tillsammans utgjorde de 55% av alla våra produkttransporter. I arbetet med klimatkompensering, tillsammans med medlemskapet i STICA, minimerar vi vår klimatpåverkan, från produkt till organisation. Vårt engagemang i STICA ger oss mer kunskap och fler verktyg för att bli ett långsiktigt företag med mindre klimatpåverkan.

Våra mål tillsammans med STICA:

– Förstå alla aspekter i vår klimatpåverkan i alla led
– Mäta våra växthusgasutsläpp
– Utveckla vetenskapliga baserade mål och planer för att minska våra växthusgasutsläpp i linje med 1,5 °C uppvärmning.
– Utveckla en process och struktur för rapportering och kommunikation av vår organisations framsteg och påverkan
– Identifiera åtgärder som genererar affärsfördelar och organisera samarbetsprojekt som syftar till att minska utsläpp i delar av värdekedjan som ligger utanför vår kontroll.
 

 


WWF

Under 2020 inledde vi ett samarbete och partnerskap med Världsnaturfonden WWF, med syftet att säkerställa att Gina Tricots vattenstrategi följer WWFs modell för Water Stewardship. Läs mer om projektet HÄR.

Vi har redan nu börjat använda WWFs onlineverktyg Water Risk Filter (WRF). Det ger oss som varumärke möjlighet att utforska, bedöma och agera på vattenrisker i vår leveranskedja. Detta är det första steget mot en mer hållbar och ansvarsfull användning av vatten i vår leveranskedja. Vi har börjat med en av våra största denimproducenter i Turkiet och dess vattenkrävande anläggningar. Vi har samlat in data om bland annat mängden vatten som används, vilken typ av vatten, hur mycket som släpptes ut och var vattnet släpptes ut.

Under samarbetets gång kommer vi att fortsätta att utvärdera våra risker och ta fram mål, strategi och handlingsplan baserat på våra risker och möjligheter att bidra till en bättre vattenmiljö.


 


svanen

Sedan hösten 2019 har Gina Tricot arbetat med den nordiska miljömärkningen Svanen. Svanen-märket är ett av världens främsta, och hårdaste miljömärkningar. Den är av typ 1, vilket innebär att det är en självständig organisation som arbetar enligt livscykelperspektivet och med helhetssyn under utvecklingen av kriterier. Varje steg, från växt till fiber, till färgning och färdig produkt övervakas. Alla våra Svanen-produkter är märkta med etiketter, både i butik och online.

Vi är oerhört glada över att våra populära basic tees nu är certifierade med miljömärkningen Svanen. Basgardrobens hjältar som enkelt kan stylas för en stilsäker och casual look. Våra Svanen-märkta t-shirts finns i flera fina färger, och är tillverkade med mindre miljöpåverkan i alla produktionsled, från råvara till färdig produkt.