hållbar logistik

På Gina Tricot strävar vi ständigt mot att optimera effektiviteten av transporter. Majoriteten av våra transporter sker med båt vilket är det mest miljövänliga alternativet. Vårt mål är att, varje år, minska våra miljöutsläpp. Därmed har vi en nolltoleransvision för flygfrakt i produktplaneringsfasen. Vi strävar också efter att ha så milövänliga förpackningar som möjligt till alla våra produkter. Att minimera tomrum dvs ha så små förpackningar som möjligt hjälper oss att minska bränseförbrukningen då fler paket får plats vid alla transporter. Vi har också börjat att kartlägga vårt plastflöde för att minimera och för att ha rätt plast på rätt plats och enbart när det är nödvändigt. De kartonger som våra leverantörer använder vid transporten från produktionsland återanvänder vi när vi skickar varor till butik. Detta ger både en ekonomisk och ekologisk hållbarhet då vi inte behöver köpa inte ngr nya kartonger. Vår målsättning är att allt pappmaterial ska vara FSC märkt eller återvunnet och att all nödvändig plast ska vara återvunnet.