klimat och vatten

80 % av miljöpåverkan från textilier kommer från produktionsfasen enligt Mistra Future Fashion. Detta innebär att vi som varumärke har ett stort ansvar för att minska detta och tillämpa de bästa tillgängliga, mer miljövänliga, teknikerna i produktionen. Om vi tittar närmare på produktionen är vattenprocesser den del av produktionen som ger störst klimatpåverkan. Denna del av produktionen påverkar inte bara klimatet genom utsläppen av växthusgaser, utan använder också en stor mängd vatten och kemikalier.

 

 

 

Inom ramarna för vårt övergripande klimatarbete är Gina Tricot en av medlemmarna av STICA, Swedish Textile Initiative for Climate Action. Det är en plattform där svenska textilföretag och organisationer kan förstå vår klimatpåverkan och ta del av bästa praxis för att hantera den.

Vi måste undersöka vår påverkan i hela värdekedjan och jobba hårt för att minimera klimatpåverkan från hela vår verksamhet.