Villkor Club Gina Tricot

Allmänt
Dessa villkor gäller för Club Gina Tricot, ett lojalitetsprogram gemensamt utfärdat av Gina Tricot AB (org.nr. 556534-8843) samt Gina Tricot Försäljnings AB (org.nr. 556994-5818) (bolagen kallas nedan gemensamt för ”Gina Tricot”).

Medlemskap
För att bli medlem måste du ha fyllt 16 år (vilket verifieras via personnummer) och vara folkbokförd i Sverige. Anmäl dig i någon av våra butiker eller på ginatricot.com. Medlemskapet är kostnadsfritt och gäller i samtliga Gina Tricots butiker i Sverige och i Gina Tricots svenska webbshop. Medlemskapet är personligt och får inte överlåtas till någon annan. Du har alltid rätt att säga upp ditt medlemskap utan föregående uppsägningstid.

Avtalstid och villkorsändringar
Ditt medlemskap gäller tillsvidare. Gina Tricot har rätt att säga upp ditt medlemskap om Gina Tricot skulle besluta att upphöra med Spotlight. Gina Tricot har rätt att ändra villkoren för Club Gina Tricot. Ändringarna kommer att publiceras på vår hemsida och skickas ut i mail. De villkor som vid var tid gäller för Club Gina Tricot finns tillgängliga på www.ginatricot.com.

Kontakt
Har du frågor om Club Gina Tricot, kontakta gärna din butik eller kundtjänst!
E-mail: [email protected]
Adress: Gina Tricot AB, Club Gina Tricot, Box 906, S-501 10 Borås
E-mail: DPO, [email protected]

Gäller från 2020-04-13

 

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter och köpinformation
När du blir medlem i Club Gina Tricot kommer Gina Tricot att behandla dina personuppgifter. Ändamålet med behandlingen är att veta vem du är, kunna kontakta dig, ge dig rätt erbjudanden samt att samla och analysera information om dina köp. Information som samlas in och rör dina köp kommer endast användas för att ge dig erbjudanden och rabatter samt utskick av marknadsföring av både generell och riktad karaktär. I marknadsföringssyfte används inte information rörande specifika köp som är äldre än 36 månader. Gina Tricot kommer endast att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt och kommer att ta bort dina personuppgifter då de inte längre är aktuella eller nödvändiga. Gina Tricot lämnar inte ut dina personuppgifter till någon tredje part, om detta inte är nödvändigt till följd av en lagstadgad skyldighet, om det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster till dig, för analys av dina personuppgifter eller tryck och distribution av marknadsföring. De företag vi använder är kontrakterade av oss och de får endast använda de personuppgifter som ställts till deras förfogande i enlighet med våra instruktioner.

Observera att huvuddelen av all kommunikation från Club Gina Tricot sker via e-post eller SMS. Du kan själv avgöra hur du vill ta emot information om Club Gina Tricot. Vill du ändra dina inställningar, återkalla samtycken som lämnats eller korrigera de uppgifter som finns om dig gör du det på ginatricot.com eller genom att kontakta kundtjänst. Dina adressuppgifter uppdateras automatiskt via folkbokföringen och övriga uppgifter måste du själv uppdatera.

Det är Gina Tricot AB som är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i enlighet med dessa villkor. Vill du veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kan du läsa här

Du har, en gång per år, kostnadsfritt, rätt att få ut samtlig information som finns lagrad om dig, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats. Begäran om att ta del av sådan information skall vara skriftlig och skickas till Spotlights kundtjänst på den adress som anges nedan. Om du anser att de personuppgifter som vi har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort.

Samtycke till behandling av personuppgifter
När du ansluter dig till Club Gina Tricot samtycker du till att bli bunden av dessa villkor och att till Gina Tricot har rätt att behandla dina personuppgifter i enlighet med dessa villkor. Du samtycker även till att ta emot direkt marknadsföring från Gina Tricot via brevutskick. Du har när som helst rätt att avsluta ditt medlemskap och därmed återkalla ditt samtycke.

Gäller från 2020-04-13