Delivery within 3-5 work days*

Planet

Bæredygtig transport

I planlægningsfasen for alle nye produkter indgår altid valg af transportformer. Gina Tricot har i mange år haft nultolerance over for flytransport i planlægningsfasen. Vi går ind for skib, tog eller intermodal transport, dvs. en kombination, hvor hovedparten består af de førstnævnte samt lastbil, frem for bare lastbiltransport. Vi oplever desværre, at der stadig bruges flytransport, men det er altid som konsekvens af for eksempel strejker i havne eller forsinket produktion. Det sker dog som sagt kun i undtagelsestilfælde og udgør kun en lille andel. Ud over valg af transportformer skal vi også transportere smartere.  Ved at planlægge transporterne kan vi bruge samfragt, og fragten bliver dermed mere pladseffektiv, hvilket er bedre rent miljømæssigt og samtidig økonomisk.

 

One bag habit

Den 1. juni 2017 blev One bag Habit-initiativet lanceret i Sverige. Det er en brancheinitiativ, som flere virksomheder i detailhandlen har tilsluttet sig. Gina Tricot er en del af dette initiativ, som ønsker at bidrage til mindre forbrug af poser og øget bevidsthed om posers negative miljøpåvirkning. Derfor tager virksomhederne betaling for deres poser og donerer overskuddet fra dette salg til forskellige formål, der fremmer en bæredygtig udvikling. Initiativet er iværksat som svar på et EU-direktiv om at reducere forbruget af plastposer.

Alt overskud fra Gina Tricots salg af poser i Sverige er hidtil gået til UN Women. Pengene går nu til arbejdet for en verden med ligestilling, hvor der ikke forekommer vold og diskrimination af piger og kvinder. I Norge doneres overskuddet til Handelens Miljøfond, som arbejder for at reducere plastforureningen og øge genanvendelse. I Finland doneres pengene til John Nurminen Stiftelse – målet er at gøre Østersøen renere.

 

STWI – Sweden Textile Water Intiative

En særligt vigtig negativ miljøpåvirkning i forsyningskæden er vandforbruget. Derfor er vi medlem af STWI og er i samarbejde med andre i vores branche engageret i specifikke vandprojekter i de lande, vi køber varer fra. Gina Tricot har været medlem af Sweden Textile Water Intiative (STWI) siden 2014. STWI arbejder på at uddanne og støtte fabrikker i at spare på vand, energi og kemikalier. Vi har i årenes løb haft fokus på vores denimleverandører, fordi der er et stort vandforbrug ved denimproduktion.