onze samenwerkingen van a tot z

Van politiek tot productie. Van landelijke industriële netwerken tot wereldwijde samenwerkingsprojecten. Er zijn veel manieren om samen te werken om het verschil te maken. Hier is een overzicht dat bedoeld is als leidraad voor hoe we samenwerken aan duurzaamheidsvraagstukken.


(The) Accord Bangladesh

Het Akkoord voor Brand- en Bouwveiligheid in Bangladesh (Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh) is een internationale overeenkomst met actieplannen voor bouw-, brand- en elektrische veiligheid. De overeenkomst werd opgericht om veiligere fabrieken te creëren in de kledingindustrie van Bangladesh na de ineenstorting van Rhana Plaza in 2013 in de hoofdstad Dhaka, waarbij 1.129 werknemers hun leven verloren. Het Akkoord is een samenwerking tussen internationale en lokale vakbonden, kledingbedrijven en handelsorganisaties. In totaal vallen meer dan 1.600 fabrieken onder het programma. Gina Tricot ondertekende de overeenkomst in 2013 en het bedrijf ondertekende ook Accord 2018, dat een periode van drie jaar bestrijkt vanaf mei 2018.


Amfori BSCI

Amfori (voorheen het Business Social Compliance Initiative) is een organisatie die streeft naar betere arbeidsomstandigheden in de productieketen. Op dit moment heeft Amfori meer dan 2.000 bedrijven samengebracht om overeenstemming te bereiken over een gedeelde gedragscode en ondersteunt het de inspanningen van deze bedrijven om sociale en milieukwesties in de productieketen aan te pakken. Gina Tricot is sinds 2011 lid van Amfori BSCI. Als leden beloven we de gedragscode in onze productieketens te implementeren. Lidmaatschap geeft ons ook toegang tot een platform voor het verzamelen van relevante informatie over audits en onze leveranciers. Het platform is een belangrijk instrument in onze voortdurende inspanningen om de productie te evalueren en te monitoren.


 

Better Cotton (BCI)

Het Better Cotton Initiative (BCI) is een non-profitorganisatie die een betere toekomst bevordert, voor zowel mensen als gemeenschappen die betrokken zijn bij de katoenteelt, en voor industrieën waarin katoen een belangrijke rol speelt. In het kader van BCI worden boeren getraind in duurzamere methoden die alles omvatten, van watergebruik tot meststoffen en insectenbestrijding. Het doel is niet om biologisch katoen te produceren, maar om bij te dragen aan een duurzamere katoenproductie op grotere schaal en de omstandigheden voor katoenproducenten te verbeteren. Gina Tricot is sinds 2011 lid van het Better Cotton Initiative.

Gina Tricot is lid van het Better Cotton Initiative om de omstandigheden van de katoenteelt over de hele wereld te verbeteren. Better Cotton wordt gekocht via een systeem van massabalans en is niet fysiek traceerbaar naar het eindproduct. Lees er hier meer over.

Het Better Cotton Initiative verbetert de wereldwijde katoenproductie voor de mensen die de vezel produceren. Het is beter voor de omgeving waarin het katoen wordt geteeld en voor de sector als geheel. Het kopen van katoenproducten van Gina Tricot is een manier voor jou om de boeren van het Better Cotton Initiative te ondersteunen, zodat ze water efficiënter kunnen gebruiken, een goede bodemgezondheid en natuurlijke omgeving kunnen garanderen, het gebruik van gevaarlijke chemicaliën kunnen verminderen en de rechten en het welzijn van werknemers kunnen respecteren.


CanopyStyle

CanopyStyle is een initiatief om ervoor te zorgen dat productieketens vrij zijn van viscose gemaakt van hout dat afkomstig is uit maagdelijke of bedreigde bossen. Als onderdeel van dit initiatief werkt de non-profit milieuorganisatie Canopy samen met bedrijven in de textielindustrie om vezelfabrikanten te beïnvloeden en het proces te versnellen. Het doel is om bedreigde bossen te beschermen en innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor duurzamere vezelproductie.

Gina Tricot draagt bij aan het initiatief door onze leveranciers erbij te betrekken en transparantie te creëren stroomafwaarts in de viscoseproductieketen. Door onze viscoseproductieketen te documenteren, hopen we er zoveel mogelijk voor te zorgen dat we niet vertrouwen op hout uit maagdelijke of bedreigde bossen.

Gina Tricot heeft ook het Pack 4 Good-initiatief ondertekend om met betere verpakkingsoplossingen te werken. Lees er hier meer over.


Fur Free Retailer

Fur Free Retailer is een wereldwijd toonaangevend programma geïnitieerd door fur free alliance, een internationale coalitie van dieren- en milieubeschermingsorganisaties. Het programma betrekt en motiveert bedrijven om samen te werken en bontvrij te worden. Het draagt ook bij aan meer transparantie voor consumenten die geïnteresseerd zijn in bontvrije producten. Het initiatief heeft geresulteerd in een digitale lijst die consumenten begeleidt naar bedrijven die bij het programma betrokken zijn. Gina Tricot sloot zich in 2011 aan bij het initiatief.


gemme with gina tricot

Huren is het nieuwe nieuw – in de winter van 2020 lanceerden we een nieuwe samenwerking: Gemme met Gina Tricot, een speciaal ontworpen huurcapsulecollectie met unieke, met de hand genaaide droomjurken die zich richten op high fashion en prachtige materialen. Gemme is de online-inloopkast van de mode-industrie, waar je je eigen designerkleding en accessoires deelt of rechtstreeks toegang krijgt tot exclusieve garderobe "edelstenen" van andere modeliefhebbers en influencers. Het is een leuke en duurzamere manier om kleding met elkaar te delen. 

De collectie, waarvan de items uitsluitend via gemmecollective.com kunnen worden gehuurd, is bedacht in een wederzijdse ontwerpsamenwerking en lokaal geproduceerd in Gina Tricot's geboortestad Borås, Zweden door XV Production - een visionair en vooruitstrevend in-house concept in textielontwerp en -productie. Collectiestukken zijn te huur in Stockholm en Göteborg, Zweden. Lees er hier meer over.


het netwerk van de Zweedse handelsfederatie inzake dierenwelzijn

De Zweedse handelsfederatie organiseert netwerkbijeenkomsten om kwesties te bespreken met betrekking tot dierenwelzijn en materialen afkomstig van dieren. In 2017 kon de Zweedse handelsfederatie, als gevolg van de inspanningen van de groep, een dierenbeschermingsbeleid lanceren dat gericht was op het vergroten van de kennis en het vergroten van het bewustzijn over dierenwelzijnskwesties. Het beleid is ook aangevuld met een gids voor inkopers en ontwerpers, met betrekking tot materialen die afkomstig zijn van dieren.


Human Bridge / Fretex

Human Bridge is een professionele organisatie die werkt met ondersteuning van medische apparatuur. De organisatie voorziet ziekenhuizen over de hele wereld van gebruikte maar goed functionerende apparatuur. Het levert ook kleding en andere materialen op plaatsen waar een humanitaire ramp heeft plaatsgevonden. Gina Tricot werkt sinds 2010 samen met Human Bridge en Fretex, haar Noorse counterpart. Door deze samenwerking beheert Human Bridge/Fretex de producten die onze klanten meenemen naar winkels voor hergebruik of recycling, of omdat het artikel defect is.


One Bag Habit

One Bag Habit is een gezamenlijke inspanning van retailers om consumenten bewust te maken van duurzaamheid en het verbruik van plastic tassen te verlagen. Vanaf 1 juni 2017 brengen we kosten in rekening voor de tassen die in onze winkels worden verkocht en moedigen we klanten aan om duurzame tassen te kopen die hergebruikt kunnen worden. Alle opbrengsten van de verkoop van tassen gaan naar liefdadigheidsorganisaties die zich richten op duurzame ontwikkeling op het gebied van milieu- en maatschappelijke vraagstukken. Gina Tricot is sinds de oprichting lid van het initiatief.


Onze leveranciers

Bij Gina Tricot hechten we veel waarde aan de samenwerking met onze leveranciers. Onze overtuiging is dat je met alle betrokkenen op een goede en rechtvaardige manier zaken moet doen. Gina Tricot heeft geen eigen fabrieken, al onze kledingstukken worden gemaakt door onafhankelijke leveranciers. In de loop der jaren hebben we eraan gewerkt om het aantal leveranciers te beperken: een klein aantal leveranciers leidt tot sterkere partnerschappen en gemeenschappelijke doelen. Niet in de laatste plaats wat betreft duurzaamheid. Op onze productpagina’s presenteren we voor elk van onze producten de leverancier en productie-eenheid. Hieronder vind je een lijst met al onze actieve leveranciers.

 

Tier 1: Eindproduct gerelateerde productie-eenheden
Deze lijst bevat alle voor Gina Tricot actieve productie-eenheden voor het naaien, bijsnijden en wassen van kleding, voor opdrukken, borduursels, afwerking en verpakking. Zogenaamde verticale leveranciers die zowel eindproduct gerelateerde processen als Tier 2-processen hebben, zoals verven en wassen wat intern onder Tier 1 valt. Deze lijst wordt twee keer per jaar bijgewerkt en de laatste update is altijd beschikbaar op deze pagina. Voor het laatst bijgewerkt: augustus 2022

Tier 2: Grondstoffen + aan accessoires gerelateerde productie-eenheden
Deze lijst bevat alle voor Gina Tricot actieve fabrieken die stoffen en garens produceren, faciliteiten voor verven, wassen, all-over opdrukken en accessoires.  Deze lijst wordt twee keer per jaar bijgewerkt en de laatste update is altijd beschikbaar op deze pagina. Voor het laatst bijgewerkt: augustus 2022

 


Re:newcell

Gina Tricot begon in 2018 te werken met Re:newcell. Re:newcell gebruikt katoenafval om schone, natuurlijke, biologisch afbreekbare grondstoffen te produceren die kunnen worden gebruikt voor nieuwe kleding van de hoogste kwaliteit – en deze kleding kan keer op keer worden gerecycled.

Met de hulp van onze denimleveranciers doneert Gina Tricot regelmatig textielafval aan de fabrieken van Re:newcell. Dit materiaal wordt omgezet in nieuwe textielvezels die steeds opnieuw gebruikt kunnen worden. Ons doel is om nog meer van onze leveranciers bij hetzelfde initiatief te betrekken en natuurlijk ons aandeel gedoneerd textielafval aan Re:newcell te vergroten.


STICA

Het Zweedse textielinitiatief voor klimaatactie (STICA) heeft tot doel de kleding- en textielindustrie en hun belanghebbenden in Scandinavië te ondersteunen bij het minimaal verminderen van broeikasgassen, in overeenstemming met het opwarmingstraject van 1,5 °C, zoals uiteengezet in het kader van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en de Overeenkomst van Parijs. Uiteindelijk wil STICA ervoor zorgen dat de Zweedse en Scandinavische textielindustrie meer doet dan haar aandeel door ruim voor 2050 de eerste klimaatpositieve kleding- en textielindustrie ter wereld te worden. Gina Tricot werd lid van STICA in 2019.


Textile Exchange

Textile Exchange is een wereldwijde non-profitorganisatie die nauw samenwerkt met haar leden om veranderingen in de industrie teweeg te brengen, met betrekking tot vezelselectie, ethiek en normen en verantwoordelijke leveranciersnetwerken. Lees hier meer.


Textiles for Recycling Initiative (T4RI)

Het Textiles for Recycling Initiative (T4RI) is opgezet door de inspanningen van verschillende aangesloten bedrijven van de Zweedse handelsfederatie. T4RI wil dat de industrie haar deel van de verantwoordelijkheid op zich neemt om ervoor te zorgen dat textiel een langere levensduur heeft, of zelfs een nieuw leven krijgt. Met een focus op milieuvoordelen en een circulaire economie is het idee dat textiel in de eerste plaats hergebruikt moet worden. Daarna moet het op de best mogelijke manier worden gerecycled door nieuwe vezels te maken. Gina Tricot's rol in het initiatief is om samen te werken met de andere bedrijven in de referentiegroep om de voorwaarden hiervoor te creëren, oplossingen te bespreken voor beter hergebruik en recycling in de textielindustrie en een gezonde sfeer te bevorderen om verantwoordelijkheid te nemen.


The Chemicals Group

The Chemicals Group is een netwerk voor het delen van kennis en nieuws over chemische en milieukwesties met haar aangesloten bedrijven. Via dit netwerk hebben meer dan honderd bedrijven de handen ineengeslagen om problemen aan te pakken die te maken hebben met wettelijke vereisten en chemicaliën. Ze delen ook kennis en informatie over verantwoord chemicaliënbeheer. Het netwerk wordt beheerd door Swerea IVF samen met overheidsinstanties en experts uit de academische wereld.


The Nordic Swan Ecolabel

Sinds het najaar van 2019 werkt Gina Tricot samen met het Scandinavische zwaanmilieukeurmerk-initiatief. De Zwaan is een van 's werelds toonaangevende en strengste milieukeurregelingen. Dit is een type 1 milieukeurmerk, wat betekent dat het een onafhankelijke organisatie is die werkt volgens het levenscyclusperspectief en met een holistische benadering van de ontwikkeling van criteria. 

We zijn erg blij dat onze populaire basic T-shirts nu gecertificeerd zijn met het Scandinavische zwaanmilieukeurmerk. Deze must-have, allround favo's kunnen worden gestyled met zowat alles voor een modieuze, casual look. Onze  T-shirts met het zwaanmilieukenmerk zijn verkrijgbaar in prachtige kleuren en zijn gemaakt met een verminderde impact op het milieu in elke stap van de productie - van grondstoffen tot het eindproduct.


UNICEF

UNICEF (United Nations Children's Fund) is een programma van de Verenigde Naties dat humanitaire en ontwikkelingshulp biedt, samen met rampenpreventie en paraatheid via haar veldkantoren over de hele wereld. Gina Tricot begon in 2011 samen te werken met UNICEF en richtte zich op het onderwijs aan kleine kinderen in Bangladesh. Het project liep meer dan zes jaar en heeft ervoor gezorgd dat 26.500 kinderen (4-5 jaar oud) toegang hebben gekregen tot onderwijs. Sindsdien zijn we blijven samenwerken in Dhaka, waar gezinnen in bijzonder kwetsbare gebieden betere toegang hebben gekregen tot gezondheidszorg, voeding, water, sanitaire voorzieningen en onderwijs. In de afgelopen jaren heeft Gina Tricot ook grote campagnes gehouden die extra steun bieden aan UNICEF.


Vinterie Second Hand – Second life by Gina Tricot

Onze duurzaamheidsreis naar een meer circulaire mode-industrie gaat in 2021 goed van start, want we starten een inspirerende samenwerking met Vinterie: de nieuwe, Zweedse, online tweedehands service die mode een tweede kans geeft. Second life by Gina Tricot is een digitale shop-in-shop op Vinterie.se, waar geselecteerde kledingstukken nieuwe waarde krijgen. We vullen de winkel met zorgvuldig uitgekozen, seizoensgebonden looks en unieke statement stukken, bijvoorbeeld uit onze monstercollecties. Iedereen kan deelnemen aan de reis en tweedehands mode kopen, of zijn Gina Tricot-kleding via Vinterie.se aanbieden aan andere gebruikers die graag hun garderobes willen updaten met deze kledingstukken. Samen kunnen we elkaar helpen de cirkel rond te maken  en duurzame, circulaire mode tot een manier van leven te maken. 

De samenwerking met Vinterie is alleen beschikbaar in Zweden. 


World Childhood Foundation

De World Childhood Foundation zet zich in om ervoor te zorgen dat kinderen die zijn blootgesteld aan verschillende risicosituaties, in Zweden en in het buitenland, leefomstandigheden krijgen en zich zo kunnen ontwikkelen tot sterke, veilige en verantwoordelijke mensen. Door Childhood te ondersteunen, draagt Gina Tricot bij aan een veilige en zorgzame start van meer kinderen, gevuld met vreugde, liefde en nieuwsgierigheid naar het leven. Gina Tricot begon haar samenwerking met CHILDHOOD in 2019.


WWF

In 2020 zijn we een samenwerking aangegaan met het Wereld Natuur Fonds (WNF), om ervoor te zorgen dat de waterstrategie van Gina Tricot voldoet aan het WNF-model voor Water Stewardship. Tijdens de samenwerking blijven we onze risico's evalueren en ontwikkelen we doelen, strategieën en actieplannen op basis van die risico's en de kansen die we hebben om het watermilieu te verbeteren.

Zweedse Agentschap voor chemische stoffen; dialoog in de industrie

Het Zweedse Agentschap voor chemische stoffen is een toezichthoudende autoriteit onder de Zweedse regering. Het is verantwoordelijk voor het waarborgen dat bedrijven en de samenleving in het algemeen op een aanvaardbare manier controles op chemische stoffen uitvoeren. Gina Tricot neemt deel aan de dialoog van het Agentschap met het bedrijfsleven om overheidsinstanties, professionele organisaties, fabrikanten en distributeurs samen te brengen. Samen bespreken we branchespecifieke vraagstukken en maken we actieplannen voor een gifvrije dagelijkse omgeving.