people

Gina Tricot heeft voornamelijk vrouwen in dienst en wordt ook door vrouwen geleid; in feite maken vrouwen 97% van ons personeel uit. Voor ons is het vanzelfsprekend om vrouwen te empoweren in alles wat we doen. We willen dat onze kleding vrouwen inspireert en hun zelfvertrouwen vergroot, maar we willen ook de rechten van vrouwen in ons interne werk en onze productiestroom versterken. We zijn er trots op de wereldwijde beweging van de VN te steunen die erop gericht is vrouwen macht en controle over hun eigen leven te geven en strategische keuzes te kunnen maken.

 

de volgende generatie

Bij Gina Tricot zijn we ons zeer bewust van de invloed die we hebben op kinderen en jongeren. In het voorjaar van 2019 introduceerden we onze eerste collectie voor kinderen. Sindsdien hebben we nog meer collecties gemaakt. We zorgen ervoor dat we een boodschap van speelsheid overbrengen in onze marketing van kinderkleding. Onze producten zijn er voor iedereen en we oefenen nultolerantie uit voor genderdiscriminatie en seksisme.

Samen met onze partners streven we ernaar om het leven van kinderen op een positieve manier te beïnvloeden. Door sociale investeringen te financieren, zoals het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF), ondersteunen we het belangrijke werk van deze organisaties.


eerlijke productie

"De ruggengraat van ons werk op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid is onze lokale aanwezigheid. We hebben collega's ter plaatse in onze productielanden die leveranciers bezoeken en hun werk controleren. Dit is de beste manier om ervoor te zorgen dat alle werkomgevingen aan onze normen voldoen."
Rebecca Watkins, CSR & Quality Manager

We hebben managers op locatie in Turkije, Bangladesh en China om beter inzicht te krijgen in de productieketen. Deze managers brengen ook bezoeken verderop in de keten en ondernemen snel actie in geval van afwijkingen.

 

 

gedragscode

In onze gedragscode hebben we al onze ethische vereisten met betrekking tot onze leveranciers en partners verzameld. De code bevat al onze eisen en vormt de basis van onze maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast is deze code gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN, de praktijken van de Internationale Arbeidsorganisatie en het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind.

Gina Tricot is lid van BSCI, het Business Social Compliance Initiative, wat betekent dat onze gedragscode voldoet aan de eisen van meer dan 2.300 aangesloten bedrijven. Al onze leveranciers moeten de gedragscode ondertekenen voordat ze met ons gaan werken.