klimaat en water

Volgens Mistra Future Fashion komt 80% van de negatieve milieu-impact van textiel uit de productieketen. Dit betekent dat we als brand een grote verantwoordelijkheid hebben om deze impact te verminderen en de beste en meest milieuvriendelijke technieken in de productie toe te passen die voor ons beschikbaar zijn. Als we beter naar de productie kijken, zien we dat processen op waterbasis de grootste impact hebben op het klimaat. Dit aspect van de productie heeft niet alleen invloed op het klimaat, door de uitstoot van broeikasgassen, maar vereist ook een aanzienlijk verbruik van water en chemicaliën.

 

 

In het kader van onze algehele klimaatinspanningen is Gina Tricot lid van het Swedish Textile Initiative for Climate Action (STICA). Dit platform stelt Zweedse textielbedrijven en -organisaties in staat om inzicht te krijgen in onze klimaatimpact en best practices te delen om deze te beheren.

We moeten onze impact in de hele waardeketen onderzoeken en hard werken om de klimaatimpact van onze hele operatie tot een minimum te beperken.