veelgestelde vragen: duurzaamheid


Stelt Gina Tricot eisen aan haar leveranciers als het gaat om het gebruik van chemicaliën?
Ja. Gina Tricot heeft een lijst met chemicaliën die beperkt of verboden zijn in de productie van onze producten. Deze lijst maakt deel uit van de Algemene Overeenkomst die alle leveranciers ondertekenen voordat de productie kan beginnen.

Zijn de producten van Gina Tricot getest op chemische inhoud?
Ja. Gina Tricot en onze leveranciers voeren regelmatig tests uit op producten van nieuwe leveranciers en op nieuwe materialen en producten met een hoger risico. We voeren ook steekproefsgewijze tests uit op het hoofdkantoor.

Stelt Gina Tricot als het gaat om productkwaliteit eisen aan haar leveranciers?
Ja. Gina Tricot heeft een lijst met kwaliteitseisen waaraan alle producten moeten voldoen. Deze lijst maakt deel uit van de Algemene Overeenkomst die alle leveranciers ondertekenen voordat de productie begint. De leveranciers testen regelmatig de kwaliteit van de producten en we voeren de hele tijd tests uit op het hoofdkantoor.

Test Gina Tricot haar producten om de productkwaliteit te onderzoeken?
Ja. Gina Tricot voert regelmatig tests uit op producten om een zo uniform mogelijke productkwaliteit te behouden.

Stelt Gina Tricot eisen aan het nikkelvrij maken van sieraden?
Nee. In de regel zijn onze producten/details niet nikkelvrij. Maar we houden ons aan de EU-wetgeving en de grenzen die zijn vastgesteld om gebruikers geen allergieën te laten ontwikkelen. Dit betekent dat een bepaalde hoeveelheid nikkel is toegestaan en in Gina Tricot's chemicaliënlijst met beperkte of verboden chemicaliën staat de hoeveelheid die we gebruiken. Onze sieradenleveranciers voldoen ook aan onze chemicaliënlijst.

Heeft Gina Tricot een standpunt ingenomen met betrekking tot het gebruik van zandstralen in de jeansproductie?
Ja, Gina Tricot staat zandstralen niet toe. Dit is om de gezondheid en veiligheid te beschermen van degenen die werken met de vervaardiging van onze producten.

Wat is Gina Tricot's standpunt ten aanzien van mulesing?
We gebruiken alleen gecertificeerde mulesing-vrije wol.

Zijn Gina Tricot producten getest op dieren?
Gina Tricot staat geen dierproeven toe op onze cosmetische producten.

Als het op bont aankomt, kan ik erop vertrouwen dat Gina Tricot alleen imitatiebont in haar producten gebruikt?
Ja. Gina Tricot gebruikt alleen imitatiebont, dat is vervaardigd van synthetische materialen

Gebruiken jullie bij Gina Tricot dons of veren in jullie producten?
Gina Tricot gebruikt alleen dons of veren van vogels die zijn grootgebracht voor vleesproductie. We staan niet toe dat dons of veren worden geplukt van levende vogels. Voor onze dons- en verenproducten werken we maar met één leverancier samen en die leverancier is RDS (Responsible Down Standard) gecertificeerd.

Hoe werken jullie met lederwaren?
Leer wordt alleen geaccepteerd in onze producten als het afkomstig is van dode dieren die zijn grootgebracht voor vleesproductie. We hebben een handvol looierijen en leveranciers gekozen om mee te werken en zij zijn de enige waar we echt leer vandaan halen voor onze producten bij Gina Tricot.

Heeft Gina Tricot eisen met betrekking tot het gebruik van parabenen?
Gina Tricot staat geen parabenen toe in haar make-upproducten. Parabenen staan vermeld in de chemische lijst van Gina Tricot, die wordt nageleefd door onze cosmetische leveranciers.

Gebruikt Gina Tricot milieuvriendelijke materialen?
Ja. Gina Tricot gebruikt biologisch katoen, Better Cotton, Lenzing Viscose, Tencel®, Promodal®, Proviscose® en Recycled polyester. Producten gemaakt van deze materialen hebben meestal een label, wat het voor onze klanten gemakkelijker maakt om duurzaam te winkelen in Gina Tricot-winkels.

Kun je zien waar Gina Tricot's producten worden geproduceerd?
Alle producten met zorgadvies zijn ook gemarkeerd met hun land van herkomst.

Heeft Gina Tricot een gedragscode?
Ja. Onze gedragscode is de basis van ons werk met alle verantwoordelijkheidskwesties bij Gina Tricot. De gedragscode dekt onze eisen met betrekking tot lonen, werktijden, gezondheid en veiligheid, waaraan onze leveranciers zich moeten houden. Deze eisen zijn gebaseerd op internationale arbeidsnormen (IAO) en worden gebruikt door alle leden van BSCI.

Hoe zorgt Gina Tricot ervoor dat de gedragscode wordt nageleefd?
Als lid van BSCI heeft Gina Tricot toegang tot een platform voor het volgen van onze leveranciers. Ook bezoeken we regelmatig onze leveranciers.

Wat is BSCI?
Het Business Social Compliance Initiative is een organisatie die werkt aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de landen van onze leveranciers. Door deel uit te maken van deze organisatie hebben we toegang tot tools voor het volgen en opleiden van onze leveranciers.


Vindt kinderarbeid plaats in de fabrieken waar jullie de productie hebben?
Gina Tricot accepteert geen kinderarbeid, maar we zijn ons ervan bewust dat het moeilijk is om de hele productieketen in de gaten te houden. De regels in de gedragscode zijn er om kinderen te beschermen tegen financiële uitbuiting, tegen het uitvoeren van gevaarlijke werkzaamheden, voor hun opleiding of voor de gezondheid en ontwikkeling van het kind. Helaas overleeft kinderarbeid omdat de bestaande wetten niet volledig worden nageleefd en vanwege de zwakte van sociale en politieke systemen in veel landen. Als iemand van 15 jaar in een fabriek moet werken, hebben we als onderdeel van BSCI een plan voor hoe hiermee moet worden omgegaan, met de focus op het helpen van het kind.


Waar worden de kleding die jullie verkopen geproduceerd?
Het grootste deel van onze productie gebeurt in Turkije, gevolgd door China, Bangladesh, Pakistan en India. Een klein percentage van de productie vindt ook plaats in enkele Europese landen.


Gina Tricot is niet de eigenaar van de fabrieken, hoe weet je dan zeker dat er inspecties worden uitgevoerd en gevolgd?
We werken onder andere met de tools die BSCI aanbiedt, audits, trainingen en kennisuitwisseling. BSCI is een bedrijfsgedreven initiatief voor bedrijven die zich inzetten voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de wereldwijde productieketen. De basis van de follow-up is de gedragscode van BSCI en is ook van fundamenteel belang in de contracten die we met onze leveranciers ondertekenen.

Zijn de fabrieksinspecties gepland of onaangekondigd?
Een belangrijke voorwaarde voor langdurige verbetering van de arbeidsomstandigheden is het vertrouwen tussen leverancier en opdrachtgever. Onze eigen bezoeken aan leveranciers zijn gepland, deels vanwege ons werk met het creëren van dit vertrouwen, maar ook om ervoor te zorgen dat de mensen die we moeten ontmoeten ook daadwerkelijk ter plaatse zijn wanneer we bezoeken. Audits worden ook uitgevoerd op geplande data om dezelfde redenen als hierboven, plus het feit dat er een uitgebreide auditvragenlijst is met meer dan 400 vragen die moeten worden beantwoord. Veel van de vragen vereisen ondersteunende documentatie en om ervoor te zorgen dat alle documenten beschikbaar zijn, is het noodzakelijk om het bezoek te plannen. Er zijn ook onaangekondigde bezoeken, vooral als we vermoeden dat er iets mis is.

Jullie hebben jullie hele productie in lagelonenlanden, hoe zorgen jullie ervoor dat de mensen die jullie kleding produceren eerlijke omstandigheden hebben?
Ons doel is om samen met onze leveranciers te komen tot een veilige en positieve werkomgeving voor de mensen die onze producten produceren. Dialoog en leveranciersontwikkeling zijn sleutelbegrippen om dit doel te bereiken. We zijn niet de eigenaar van de fabrieken die onze kleding produceren, dus een nauwe samenwerking met onze leveranciers is een voorwaarde om ervoor te zorgen dat onze kleding en accessoires voldoen aan de eisen die we stellen aan ontwerp en kwaliteit. Plus het feit dat de fabrieken waar de productie wordt uitgevoerd voldoen aan de eisen in onze gedragscode. Om de werkzaamheden bij onze leveranciers op te kunnen volgen, maken wij sinds het voorjaar van 2008 deel uit van BSCI. We bezoeken de fabrieken voortdurend met betrekking tot productontwikkeling en om hen te informeren over en inspecties uit te voeren om ervoor te zorgen dat ze zich aan de gedragscode houden. Dit is tijdrovend werk en een constant continu proces.

Hoe controleer jullie of de fabrieken veilig zijn?
Ervoor zorgen dat de werkplek veilig en gezond is, is een van de 11 gebieden in de gedragscode en wordt opgevolgd tijdens een audit. De controles omvatten veiligheidsuitrusting, brandbeveiliging, toegang tot toiletten en schoon water.

Staan jullie vakbonden toe in de fabrieken?
Het recht op vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen staan in onze gedragscode. We kunnen geen vakbondsactiviteiten uitvoeren, maar we kunnen wel eisen stellen dat toetreding aanvaardbaar is.

Waarom betalen jullie de fabrieksarbeiders niet het minimumloon waar ze van kunnen leven?
Gina Tricot bezit geen eigen fabrieken; we kopen goederen van een reeks verschillende fabrikanten. Wij zijn van mening dat in elk land de lonen het best kunnen worden vastgesteld tussen de werkgever en de werknemer, met steun van de nationale wetgeving In onze gedragscode eisen wij dat de leveranciers ten minste het wettelijk minimumloon betalen. Tegenwoordig is er geen definitie van een "overlevingsloon" voor elk land of elke regio, maar er zijn een aantal verschillende manieren om het te berekenen. In die gevallen waarin een minimumloon te laag is, zijn wij van mening dat het regelmatig door lokale autoriteiten moet worden gecontroleerd om rekening te houden met andere inflatiepercentages in de samenleving.

Jullie produceren een grote hoeveelheid kleding. Wat is jullie verantwoordelijkheid om met deze kleding om te gaan nadat deze niet meer gewenst is door klanten?
Een groot deel van de duurzaamheidsinspanningen bestaat uit het verminderen van afval. Ongewenste artikelen kunnen worden afgezet in onze winkels in Zweden, Denemarken, Finland en Duitsland. Onze recyclingpartner Human Bridge neemt deze artikelen over. Ze werken samen met een partnerbedrijf in Nederland, dat de capaciteit heeft voor grootschalige textielrecycling. We doneren overgebleven items uit onze winkels aan Human Bridge of Fretex, in Noorwegen. Om meer te weten te komen over recycling, maken we deel uit van een netwerk in onze branche en zijn we voortdurend in dialoog met belanghebbenden.


Jullie hoofdkantoor is een zogenaamd Groen Gebouw, wat betekent dat?
Ons kantoor in Borås is gebouwd om minstens 25% minder energie te verbruiken dan voorgeschreven door Zweedse bouwnormen. Energiebesparende maatregelen en verkregen resultaten worden beoordeeld door de Sweden Green Building Council.

Publiceert Gina Tricot een duurzaamheidsrapport?
In het voorjaar van 2013 hebben we ons eerste duurzaamheidsrapport gepubliceerd en elk voorjaar zullen we een nieuw rapport publiceren. Het duurzaamheidsrapport is beschikbaar bij The Good Project.

Gebruikt Gina Tricot materialen van dieren in haar producten?
We geven veel om dieren. Om deze reden gebruiken we geen angora, dons, veren of echt bont. Wanneer we merinowol gebruiken, is het altijd afkomstig van boerderijen die de mulesingprocedure niet gebruiken. Onze echte lederproducten zijn altijd van dieren die voor voedseldoeleinden worden grootgebracht en we halen alleen leerlooierijen die we nauwkeurig hebben onderzocht.

Wat is Gina Tricot's standpunt over mulesing?
We gebruiken helemaal geen merinowol omdat we een standpunt willen innemen tegen mulesing en de manier waarop schapen vaak worden vervoerd.


Jullie hebben een project in Bangladesh, wat houdt deze samenwerking tussen UNICEF en Gina Tricot in?
De samenwerking tussen Gina Tricot en UNICEF beslaat een periode van zes jaar, inclusief de bouw van 150 peuterspeelzalen en geeft 22.000 kinderen een betere kans om de school af te maken. De kleuterscholen bevinden zich in de sloppenwijken van Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, en de kinderen die ze bezoeken zijn tussen de 4 en 5 jaar oud. De peuterspeelzalen zijn gefinancierd door Gina Tricot en gebouwd door Unicef. UNICEF is het VN-Kinderfonds en zet zich namens de VN in om de rechten van het kind te bevorderen. http://unicef.se/partners

Wat kan ik doen voor het milieu?
Door voor je kleding te zorgen, kunt je het milieu sparen voor onnodige impact. Probeer je kleding te luchten in plaats van ze zo vaak mogelijk te wassen. Als je ze echt moet wassen, vergeet dan niet om de temperatuur te verlagen, probeer ook de machine te vullen en gebruik altijd zacht, milieuvriendelijk wasmiddel. Volg altijd de instructies op de verpakking, zodat je geen overdosis wasmiddel gebruikt. Tot slot maak je een groot verschil als je je kleding ophangt om te drogen in plaats van de wasdroger te gebruiken.

Hebben jullie een lijst van jullie leveranciers gepubliceerd?
Ja. Onze lijst met leveranciers bevat alle fabrieken die momenteel eigendom zijn van of worden gebruikt door onze leveranciers. We werken de lijst voortdurend bij.

Tier 1: Eindproduct gerelateerde productie-eenheden
Deze lijst bevat alle voor Gina Tricot actieve productie-eenheden voor het naaien, bijsnijden en wassen van kleding, voor opdrukken, borduursels, afwerking en verpakking. Zogenaamde verticale leveranciers die zowel eindproduct gerelateerde processen als Tier 2-processen hebben, zoals verven en wassen wat intern onder Tier 1 valt. Deze lijst wordt twee keer per jaar bijgewerkt en de laatste update is altijd beschikbaar op deze pagina. Voor het laatst bijgewerkt: augustus 2022

Tier 2: Grondstoffen + aan accessoires gerelateerde productie-eenheden
Deze lijst bevat alle voor Gina Tricot actieve fabrieken die stoffen en garens produceren, faciliteiten voor verven, wassen, all-over opdrukken en accessoires.  Deze lijst wordt twee keer per jaar bijgewerkt en de laatste update is altijd beschikbaar op deze pagina. Voor het laatst bijgewerkt: augustus 2022